Iliopsoas

Synonymer
Iliopsoas-muskeln
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Musculus iliopsoas (m. Iliopsoas)
Engelska
Iliopsoas muscle

BAKGRUND

Översikt

  • Iliopsoas är den kraftigaste höftledsflexorn med den längsta räckvidden.
  • Den stora delen av muskelmassan är belägen i den bakre väggen av abdomen och pelvis major.
  • Dess breda laterala del, m. iliacus, och dess långa mediala del, m. psoas major, har sina urpsrung från fossa iliaca och vertebrae lumbales, respektive.
  • Detta är alltså enda musklen (kombinationen av muskler) som fäster på columna, pelvis och femur.
  • Muskeln ligger i en unik position där den kan producerar rörelse men också fixation.
  • Koncentrisk kontraktion flyttar det fria benet, genom flexion av höftleden, för att initiera gång eller höja benet under klättring.
  • Iliopsoas kan också förflytta bålen. Bilateral kontraktion av iliopsoas-musklerna initierar flexion av bålen vid höftleden med låret fixerat, e.g. vid situps och minskar ländryggslordosen.
  • Iliopsoas är aktiv under promenader i nedförsbacke, där dess excentriska kontraktion motstår acceleration.
  • Iliopsoas är också en postural muskel, aktiv under stående i att upprätthålla normal lumbal lordos och förhindrar hyperextension av höftleden.

Musculus Iliopsoas
UrsprungPsoas major: Sidorna av T12-L5 vertebrae och diskarna mellan dem. Proc. transversi av alla lumbala vertebrae
Psoas minor: Sidorna av T12–L1 vertebrae och intervertebraldiskarna
Iliacus: Crista iliaca, fossa iliaca, ala ossis sacri, ligamentum sacroiliacum anterius
FästePsoas major: Trochanter minor
Psoas minor: Linea pectinea ossis pubis, eminentia iliopubica via arcus iliopectineus
Iliacus: Psoas major-senan, trochanter minor och femur distal till trochanter minor
InnervationPsoas major: Ramus anterior nervi spinalis lumbalis (L1, L2, L3)
Psoas minor: Ramus anterior nervi spinalis lumbalis (L1, L2)
Iliacus: Nervus femoralis (L2, L3)
FunktionAlla muskler agerar för att flektera låret och för att stabilisera höftleden. Psoas major är också en postural muskel som hjälper till att kontrollera deviationen av bålen och är aktiv under stående position
BlodförsörjningPsoas major: Ramus lumbalis arteriae iliolumbalis
Psoas minor: Lumbala artärer och även kärl som försörjer psoas minor
Iliacus: Arteria circumflexa femoris medialis, ramus iliacus arteriae iliolumbalis
 Klicka förs större bild:

Innehållsförteckning

1. Moore, K., Dalley, A. and Agur, A. (2014). Clinically oriented anatomy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer.
2. Schünke, M., Schulte, E. and Schumacher, U. (n.d.). Thieme atlas of anatomy.