Inklämning, Baxter-nerv

Synonymer
Baxter-nervinklämningsyndrom, nervinklämning av n. plantaris lateralis (laterala plantarnervens) första gren (Baxter-nerv), Baxter-nervinklämning
Andra stavningar
Baxters nervinklämning
Latin/Grekiska
-
Engelska
Baxter nerve entrapment, Baxter's nerve entrapment

BAKGRUND

Definition

Inklämning av n. plantaris lateralis (laterala plantarnervens) första gren (Baxter-nerv).1

Epidemiologi

Denna nervinklämning förekommer framför allt hos balettdansare, löpare och konståkare. Tillståndet kan även förekomma hos icke-idrottare.1

Patomekanism

N. plantaris lateralis (laterala plantarnervens) första gren (Baxter-nerv) är en nervgren från n. tibialis posterior som löper ner under abductor hallucis vid bakre mediala kanten av calcaneus. I detta område kan nerven komprimeras. Muskelhypertrofi kan bidra till inklämningen, liksom en pronationsställning av bakfoten som sträcker nerven.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta under hälen som ökar under aktivitet. Morgonstelhet saknas. Smärtan är brännande med domningar och parestesier, där utbredningen av smärtan sker från hälens medialsida upp mot fotledens insida samt tvärs över hälen mot lateralsidan.1 
  • Till skillnad mot plantarfasciepati ökar smärtan under aktivitet samt att morgonstelhet saknas.1

Tecken

Palpation: Distinkt ömhet lokaliserad till en punkt på medialsidan om hälen. Punkten är mer medialt belägen än vid plantarfasciepati.1 
Rörelse: Besvär som provoceras vid eversion av hälen.1
Specifika tester
  • Lokalanestetikum: En riktad smärtblockad mot ovannämnda ömma punkt ger besvärsfrihet, vilket stärker diagnosen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Primärt är behandlingen icke-operativ.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Inflammationshämmande medel, inlägg, skojustering, modifierad fysisk aktivitet och ortos för att korrigera eventuell fotsfelställning.1

Operativ Behandling

Indikation: Vid utebliven förbättring av icke-operativ behandling.1 
Metod: Dekompression av nerven.1

PROGNOS

Prognos

De flesta patienter blir bra med icke-operativ behandling.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan