Inklämning, N. Peroneus Profundus

Synonymer
Inklämning av nervus peroneus/fibularis profundus, nervinklämning av djupa peroneusnerven
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Deep peroneal nerve syndrome/entrapment

BAKGRUND

Definition

Nervinklämning av n. peroneus profundus (djupa peroneusnerven).1

Epidemiologi

Tillståndet förekommer oftast hos löpare, dansare och fotbollsspelare, men kan även förekomma hos andra idrottare.1

Patomekanism

Inklämning av nerven kan ske under både övre och nedre extensorretinaklet, samt under det ställe på fotryggen där nerven korsas av stortåns korta extensorsena. Upprepade stukningar (som sträcker nerven), artros med osteofytbildning samt åtsittande träningsskor kan bidra till nervinklämningen.1
  • Främre tarsaltunnelsyndrom: Inklämning av nerven under det nedre extensorretinaklet.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta över fotryggen i samband med träning som sedan avtar i vila, där smärtan strålar ut i nervens utbredningsområde, mellan stortån och andra tån. Känseln kan vara nedsatt på fotryggen och mellan stortån och andra tån.1 

Tecken

Specifika tester
  • Tinel-test: Positivt vid platsen för inklämningen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt icke-operativt. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Vila och skojustering.1 

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling.1 
Metod: Nerven dekomprimeras genom klyvning av retinakel. Samtidigt kan då osteofyter som komprimerar nerven avlägsnas.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är god efter operativ dekompression.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan