Inklämning, N. Peroneus Superficialis

Synonymer
Inklämning av nervus peroneus/fibularis superficialis, nervinklämning av ytliga peroneusnerven
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Superficial peroneal nerve syndrome/entrapment

BAKGRUND

Definition

Nervinklämning av n. peroneus superficialis (ytliga peroneusnerven), som har sensoriska nerver till framsidan av fotleden och dorsala delarna av foten och tårna.1

Epidemiologi

Tillståndet drabbar oftast löpare.1

Patomekanism

Nerven kan utsättas för lokalt tryck där den går genom fascian på underbenet, från djupt till subkutant förlopp. Detta sker vanligen 10-15 cm proximalt om laterala malleolen. Risken för nervpåverkan ökar vid sträckning av nerven, p.g.a. upprepade fotledsdistorsioner samt vid tidigare fasciotomi på underbenet.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta som förvärras vid gång och löpning. Ofta har patienten domningar och stickningar i nervens utbredningsområde. Vilovärk är ovanlig.1

Tecken

Specifika tester
  • Tinel-test: Positivt på underbenet.1
  • Riktad smärtblockad medför besvärsfrihet, vilket stärker diagnosen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt icke-operativt. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Träning för att stärka peroneusmusklerna och förebygga fotledsstukning. Fotledsortos och lateral skoförhöjning minskar också risken för fotledsstukning.1

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring (om besvären inte minskar) av icke-operativ behandling.1
Metod: Öppen dekompression med friläggning av nerven.1

PROGNOS

Prognos

Patienten blir besvärsfri vid operation med friläggning av nerven.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan