Inklämning, N. Plantaris Medialis

Synonymer
Nervinklämning av mediala planternerven, joggarfot
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Medial plantar nerve entrapment, jogger's Foot

BAKGRUND

Definition

Nervinklämning av n. plantaris medialis (mediala plantarnerven).1

Epidemiologi

Tillståndet förekommer hos joggare.1

Patomekanism

Nerven löper under senorna till tårnas långa böjmuskler och kan bli utsatt för tryck i hålfoten i höjd med navikulare. Vanligen är det en motionslöpare, som använder inlägg mot överdriven pronation som drabbas. Inlägget, som är till för att hålla upp fotvalvet, trycker då också på nerven.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta i hålfoten, vanligen vid löpning på plant underlag. Inte sällan uppstår symtom efter utprovning av nya hålfotsinlägg. Smärtan kan stråla ut både distalt till de 3 mediala tårna och proximalt mot fotleden. Efter en löprunda kan känselnedsättning förekomma.1

Tecken

Palpation: Palpationsömhet i fotvalvet i höjd med naviculare.1
Specifika tester:
  • Tinel-test: Kan vara positivt.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas primärt icke-operativt.1 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Inflammationshämmande medel, vila och avlastning.1
  • En riktad smärtblockad mot den ömma punkten ger besvärsfrihet, vilket stärker diagnosen.1

Operativ Behandling

Friläggning av nerven saknar vetenskapligt stöd.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är generellt god. Smärtfrihet kommer med vila från aktivitet, men utläkning kan ta lång tid. Friläggning av nerven ger inte symtomlindring.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan