IP-ledsluxation, Fot

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Dislocation of the IP-joint

BAKGRUND

Definition

Luxation av IP-leden. Inkluderar IP-luxation av stortån och de mindre tårna.

Epidemiologi

IP-ledsluxationer i tårna är en väldigt ovanlig skada.

Skademekanism

Uppkommer vid dorsalflexion i kombination med axiell belastning. Skadan förekommer ofta i samband med högenergiskador.

Patonatomi

Kapseln är tunnare dorsalt och detta i kombination med skademekanismen gör man nästan bara ser dorsala luxationer.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symom

Smärta och oförmåga till rörelse.

Tecken

I dig 2-5 kan klinisk diagnos vara lättare än radiologisk.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Titta noggrant efter associerade skador
Projektioner: Frontal- (AP), lateral- och vridbild.
Fynd: Vid typ 1 skador (nedan) förekommer bara en vidgning av ledspringan. Undantagsvis kan sesamben ses inslaget i leden (dig. 1).

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
IP-ledsluxation
IP-ledsluxation av höger stortå.
IP-ledsluxation

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Tidig sluten reposition i lokalanestesi.
  • Röntgenkontroll för dokumentation samt tvillingförband i 2-3 veckor.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Typ 1-2 skador utan interponerad plantarplatta.
Metod: Sluten reposition i lokalanestesi samt tvillingförband i 2-3 veckor.

Operativ Behandling

Indikation: Typ 1-2 skador med interponerad plantarplatta.
Metod: Öppen reposition och eventuellt stiftning.
Postoperativ behandling: Efter reposition eller stiftning används stabila skor symptomatiskt.

Typer av IP-ledsluxation
Typ 1
  • Plantarplattan är interponerad i leden, vilket leder till en vidgad ledspringa.
  • Denna luxation missas ofta och behandlingen kräver öppen reposition.
Typ 2
  • Plantarplattan är helt dislocerad dorsalt om proximala falangens hals.
  • Deformiteten är signifikant och missas inte.
 

Operationsmetod

Snittföring: Medial tillgång (dig l) eller dorsal (övriga tår).
Metod: Reposition med extraktion av det inslagna ligamentet. Om leden inte är stabil efter reposition stiftas leden under 3-4 veckor.

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.