Klotå

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Claw toe

BAKGRUND

Definition

Tån är kontinuerligt flekterad i PIP- och DIP-led. Klotår skiljer sig alltså från hammartår genom att tån flekteras i stället för extenderas i DIP-leden.1

Epidemiologi

Klotå förekommer vid neuromuskulära tillstånd som Charcot-Marie-Tooth samt vid spastiska tillstånd.1

Patoanatomi

Ofta är alla tår engagerade vid utveckling av klotår, även stortån.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten har ofta smärta från clavusbildning, t.ex. tryckbesvär under toppen på tån. Ofta finns även trycksmärta över PIP-leden och belastningssmärta under metatarsalhuvudet.1 Patienten har dessutom problem att hitta passande skor. 

Tecken

Inspektion:
  • En mycket smärtande clavus bildas eftersom att tån är flekterad i DIP-leden, vilket för så att spetsen på tån belastas.1
  • Eftersom tån är extenderad i MTP-leden sker en dorsal luxation och en retrograd tryckbelastning över metatarsalhuvudet. Det uppstår en ömmande clavus även under ledhuvudet.1
Palpation: Trycksmärta över PIP-leden dorsalt, som vid hammartå, kan förekomma men är relativt ovanligt vid klotår.1
Rörelse: Vid neuromuskulära tillstånd så som Charcot-Marie-Tooth är felställningen ofta är rigid. Vid spastiska tillstånd är felställning däremot flexibel och klotåställning uppkommer när tån belastas.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Görs preoperativt. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Initialt provas icke-operativ behandling. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Provas initialt. 
Metod
  • Avlastande behandling med inlägg som gröps ur kan prövas.1
  • Pelottinlägg ger inte tillräcklig effekt.1

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling. 
Metod
  • Tenotomi: Man delar flexorsenorna plantart över basfalangerna. Detta är ett enkelt kirurgiskt ingrepp, framför allt hos spastiker. Omedelbar belastning tilllåts och fixation annan än bandagering med raka tår behövs inte. Det är viktigt att tårna hålls raka i några veckor eftersom senorna har en tendens att läka ihop igen.1
  • Sentransfereing enligt Jones och Hibbs: Kan bli aktuellt om samtliga tår uppvisar klotåställning och subluxation i MTP-lederna.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. 1a upplagan Stockholm: Liber.