Knäluxation, Kongenital (Barn)

Synonymer
Kongenital knäledsluxaton, medfödd knäluxation, medfödd dislokation av knäled
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Congenital dislocation of the knee, congenital knee dislocation (CKD)

BAKGRUND

Definition

En hyperextensionsdeformitet av knäet med främre tibiadislokation, närvarande vid födseln. Detta är ett sjukdomsspektrum som inkluderar alltifrån positionskontraktioner till stela dislokationer.1

Epidemiologi

 • Ovanligt tillstånd som förekommer isolerat eller i association med andra syndrom.2
 • Associerat med myelomeningocele, artrogrypos och Larsen-syndrom.1
 • Bilateralt i cirka 40 % av fallen.2

Etiologi

Orsaken till tillståndet är okänd.2 Tillståndet uppstår ofta hos barn med myelomeningocele, artrogrypos och Larsen-syndrom.1-3

Patoanatomi

 • Sjukdomspektrat inkluderar positionella kontrakturer och rigid luxation.3
 • Sktrukturella komponenter inkluderar:3
  • Quadricepsenkontraktur.
  • Främre subluxation av hamstringsenor.
  • Avsaknad av recessus suprapatellaris.
  • Strama kollateralligament.

Klassifikation

Tarek-klassifikation: Tillståndet indelas i tre typer beroende på svårighetsgrad.2,3

Tarek-klassifikation3
TypPassiv flexionRadiologi
Typ 1> 90°Enkel recurvatum
Typ 230-90°Subluxation
Typ 3< 30°Luxation

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Hyperextenderat knä ses vid födseln.3

Tecken

Inspektion: Recurvatumställning av knäet.2 
Rörelse: Quadricepskontraktur, främre subluxation av hamstringsenor samt strama kollateralligament.1

Associerade Tillstånd

Kongenital knäluxation är associerat med:
 • Kongenital höftledsdysplasi (50 %).
 • Klumpfot.
 • Metatarsus adductus.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Initialt påbörjas icke-operativ behandlng med seriell gipsning.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Förstahandsbehandling.1 De flesta fall kan behandlas icke-operativt.3
 • Tarek typ 1.
 • Tarek typ 2 initialt (upp till 1 månaders ålder).
Metod: Tänjningar av quadricepsmuskulaturen (alltid kontraktur) samt reposition och seriegipsning med helbensgips varje vecka, till att 90° flexion uppnås. Därefter behandlas barnet ytterIligare några månader i en sele (grodläge).1-3 
 • Vid luxation av både höften och knäet så börjar man först att gipsbehandla knäet. Observera att Pavlik-sele eller von Rosen-skena inte kan användas vid knäluxation, då dessa inte kommer kunna sitta kvar.1  

Operativ Behandling

Behandlingsmål: Att uppnå 90° flexion.1
Indikation:
 • Vid utebliven förbättring att uppnå 30° knäledsflexion efter 3-4 månader seriell gipsning.1
 • Uttalade fall samt i fall där tibia visar tendens att vid redression glida bakåt i förhållande till femur.2
 • Tarek typ 2 (efter 1 månad).3
 • Tarek typ 3.3
Metoder: Mjukdelsplastik för att uppnå 90° flexion och så att kollateralligament liksom semitendinosus, semimembranosus, gracilis och biceps femoris som ligger luxerade framför kondylerna kan reponeras. Detta kan uppnås genom:1-3
 • Quadricepsförlängning (V-Y quadricepsplastik eller Z-förlängning). 
 • Perkutan quadriceps recession (PQR).
 • Delning av tractus iliotibialis.
 • Frisläppning av främre kapseln.
 • Hamstringtransposition.
 • Mobilisering av kollateralligament.
Postoperativ behandling: Helbensgips i 45-60° flexion under 3-4 veckor.3

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Orthobullets.com. (2019). Congenital Dislocation of the Knee. [Hämtat 190725].