Knäppande Höft

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Coxa saltans
Engelska
Snapping hip

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd som kännetecknas av en knäppande känsla i höften och som orsakas av musklernas och senorna rörelse över benutskotten runtom höftleden.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligt. Ofta förekommer knäppande höft hos smala överrörliga kvinnor.1

Patoanatomi

Extern knäppande höft: Tractus iliotibialis muskel/sena glider över trochanter major med en tydlig knäpp.1
Intern knäppande höft: Knäppande höft kan även uppstå iliopsoassenan passerar över benkanten vid främre delen av höftleden.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tillståndet ger knäppningar med eller utan smärta och obehag.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen normalt. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandling ges endast om knäppningarna ger upphov till besvär.1 Tillståndet behandlas vanligen icke-operativt.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Besvär av knäppningarna.1 
Metod: Lokal kortisoninjektion.1
Utfall: Kan leda till mindre symtom.1

Operativ Behandling

Indikation: Aktuell i enstaka långvariga och besvärande fall.1
Metod: Förlängning av tractus iliotibialis muskel/sena, respektive förlängning och delning av iliopsoassenan.1

PROGNOS

Prognos

Ofarligt tillstånd som sällan så mycket besvär att det påverkar patienten i någon större grad. Operationsresultaten varierar.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan