Köhler-sjukdom (Barn)

Synonymer
Köhler-sjukdom typ 1, Köhler I
Andra stavningar
Köhlers sjukdom
Latin/Grekiska
Morbus (Mb) Köhler
Engelska
Köhler/Kohler disease

BAKGRUND

Definition

Avaskulär nekros eller osteochondros i os naviculare.1-5 

Epidemiologi

 • Tillståndet är vanligare hos pojkar (75 % av fallen) än hos flickor (M:K=4:1).1,3-5
 • Drabbar unga barn mellan 4-7 år.4 Uppkommer vanligen mellan 3 och 5 års ålder hos pojkar och hos flickor något tidigare (mellan 2 till 4 år).1
 • Tillståndet är ofta bilateralt, upp mot 25 % av fallen.3,4

Etiologi

Etiologin är okänd.3,4

Patogenes

Då os naviculare är det sista tarsalbenet som förbenas (genomgår ossifikation) är den mer vulnerabel för direkt mekanisk kompressionsskada.1,3 Dessutom är blodtillförseln till centrala tredjedelen av naviculare i watershed-zonen vilket gör den vulnerabel för avaskulär nekros och stressfrakturer.4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Barnet har hälta (med antalgisk gång) och värk i dorsomediala mellanfoten efter ansträngning (typiskt symtom).1-5 Barnet går p.g.a. den antalgiska gången ofta på lateralsidan av foten (fotranden).3,4  
 • Symtom uppkommer i åldern 3-5 år hos pojkar och 2-4 år hos flickor.5
 • Symtomen går vanligen över spontant inom 6-15 månader.3
 • Tillståndet kan också vara asymtomatiskt.4

Tecken

Inspektion: Svullnad över naviculare.1 Ibland rodnad över dorsomediala foten.4
Palpation: Palpationsömhet över naviculare.1 Ibland värmeökning över området.4

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal- och lateralbild av foten.
Fynd: Typisk röntgenbild med sklerotisk, fragmenterad, tillplattad och oregelbunden naviculare (russinliknande).1,3,5
 • Observera att oregelbunden ossifikation av naviculare är vanlig under tidig ossifikation.3

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
köhler
Snedbild av foten hos en 4 åring som inger misstanke om Köhler-sjukdom.
köhler
köhler2
Frontalbild som visar sklerotisk naviculare (höger fot).
köhler2
Köhler1
Vänster bild: Tecken till Köhler. Höger bild: Normal fot.
Köhler1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Går spontant över med minskad aktivitet, med eller utan immobilisering.2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Symtomatiska tillstånd, t.ex. belastningssmärta.4
Metod
 • Vid akuta besvär kan ett belastningsbart underbensgips prövas under 4-8 veckor.1,3-5
  • Gipsning minskar symptomens varaktighet och akuta inflammationen.4,5
 • För övrigt kan barnet prova med inlägg och minskad aktivitet vid besvär.1,5
 • NSAID kan läggas till som behandling.4

Operativ Behandling

Operativ behandling är inte indicerad vid detta tillstånd.3,4

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Medför sällan några komplikationer.

Prognos

 • Mycket god prognos där besvären försvinner inom några månader och röntgenbilden normaliseras helt eller i det närmaste helt, vanligen inom 3-4 år.1,4,5
 • Ingen kvarstående deformitet eller funktionshinder förekommer i vuxen ålder.3

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
köhler3
A: Tecken till Köhler på frontal- och lateralbilden. B: Samma patient 9 månader senare.
köhler3

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Kohler’s Disease. [Hämtat 191010].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan