Kollateralligamentskada, Lateral, Knä

Synonymer
LCL
Andra stavningar
Collateralligamentskada
Latin/Grekiska
Laesio/distorsio et distensio traumatica legamenti genus collateralis lateralis (fibularis)
Engelska
LCL

BAKGRUND

Definition

Skada av knäledens laterala kollateralligament (sidoledband). 

Epidemiologi

LCL-skada är sällsynt.1

Skademekanism

Uppkommer oftast efter trauma från sidan med lätt flekterat knä samt varusbelastning.1 Kan även uppstå vid vridvåld i samband med kollisioner och tacklingar under idrottsutövning, eller om foten fastnar medan knäet viker sig.Dessutom kan skadan även uppkomma när patienten trampar snett.2 

Patoanatomi

 • LCL-skada är lite mer komplicerad och är extraartikulärt belägen.1
 • LCL har ingen konnex med laterala medinsken som som MCL har med mediala menisken.1
 • Rupturer sker oftast i den distala delen av ligamentet och ibland som avulsionsskada från caput fibulae.1
 

Klassifikation

Skadans omfattning indelas i 3 stadier beroende på grad av ruptur och därmed instabilitet/laxitet:
 • Grad 1: Lokal ömhet samt smärta vid varusvackling. Stabilt knä.1 Noteras en ökad laxitet upp till 5 mm jämfört med friska sidan (lindrig).2
 • Grad 2: Måttlig sidovacklingsinstabilitet med ökat glapp, men klart slutstopp.1 Noteras en 5-10 mm laxitet jämfört med friska sidan (måttlig).2
 • Grad 3: Höggradigt sidovacklingsinstabilt utan klart slutstopp.1 Noteras > 10 mm laxitet jämfört med friska sidan (uttalad).2 Vid grad 3-skada med en ökad laxitet på > 10 mm föreligger som regel skada även på främre korsband och menisk.3

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever lokal knäsmärta, belastningsvårigheter eller plötsligt faller eftersom knäet viker sig samt att knäet är ostadigt (instabilitetskänsla).1,2

Tecken

Inspektion: Hydrops ses vanligen inte vid isolerad skada såvida inte associerade intraartikulära skador föreligger. Lokal svullnad kan ibland ses framför allt vid större rupturer.1
Palpation: Lokal ömhet vid palpation och vid provokation tyder på skada.1
Rörelse/rörelseomfång: Eventuell vackling kan akut vara svår att påvisa. Smärta och eventuell instabilitet vid varusvackling med 20-30° flexion i knäleden.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal-, lateral-, och vridbild av knäet.1
Fynd: Vanligen normal men kan i undantagsfall visa associerade skador eller avulsionsfragment från caput fibulae.1

Datortomografi (DT)

DT kan vara indicerat för att kartlägga en eventuell tibiakondylfraktur.2 
 

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan vara av stort värde vid instabilitet, vid grad-3-skador samt for detektion av associerade skador.1,2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Grad 1 och 2-skador: Kan slutbehandlas konservativt, i avsaknad av misstanke på associerade skador (hemartros och/eller låsning), redan på akuten.1
 • Grad 3-skador: Överväg initial temporär stabilisering i gips inför definitiv åtgärd.1
  • Lateral grad-3 skada bör utredas med MRT.1
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Grad 1 och 2-skador utan misstanke på associerade skador (hemartros och/eller låsning) samt odislocerade, isolerade, grad-3-skador.1
Metod: Isolerade kollateralligamentskador läker om ändarna har kontakt med varandra.1
 • Lättare stöd/kompressionsförband, fri mobilisering, analgetika och vid behov kryckor.1
 • För grad 2-skada kan ledad ortos övervägas.1
 • Odislocerad, isolerad, lateral grad 3-skada behandlas med ledad ortos 6-8 veckor och träning med hjälp av fysioterapeut.1
Uppföljning: Remiss till fysioterapeut för styrke- och koordinationsövningar framför allt vid grad 2-skador och planera för återbesök efter cirka 6 veckor.1

Operativ Behandling

Akut ligamentskada
Indikation: Dislocerad lateral grad-3-skada. Det sker ofta en dislocering av LCL som släpper från caput fibulae och behöver ofta opereras.1 Operation är indicierad framför allt vid association med andra skador, d.v.s. med menisk- och/eller korsbandsskada eller om knäleden nästan, eller helt, har gått ur led (subluxation/luxation) med multiligamentära skador.1,2
Metod:
 • Isolerad grad 3-skada: Sutur av ligamentet inom cirka 2 veckor.1
 • Multiligamentskador: Vanligen repareras i en första omgång menisk- och ledbandsskadorna, medan en främre/bakre korsbandsplastik utförs i en andra seans.2
Postoperativ behandling: Patienten kan oftast mobiliseras omedelbart med ortos i 6-8 veckor och rörelseträning i ökande intervall, följt av fysioterapi med styrke- och koordinationsövningar.1

Kronisk ligamentsinsufficiens
Allmänt: Kronisk ledbandsinsufficiens förekommer i enstaka fall, även efter grad 1- och 2-skada.2
Indikation: Grava funktionella besvär.2
Metod: Stabiliserande plastik, ofta med hamstringssenorna som ligamentersättning. Vis associerad korsbandsinsufficiens (inte helt ovanlig skada), måste även en främre korsbandsplastik genomföras i samma seans.2

PROGNOS

Prognos

Prognos är god med icke-operativ behandling, där tidig rörelse- och funktionsträning förbättrar de funktionella resultaten.1,2 Patienter med isolerad skada brukar återfå bra knäfunktion efter 6-12 veckors rehabilitering. Det kan dock ta upp till ett år innan patienten har återfått full funktion. Återkommande eller långvariga besvär med instabilitet är sällsynta.2

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan