Kompartmentsyndrom, Kroniskt, Underben

Synonymer
Muskellogesyndrom, muskelkompressionssyndrom
Andra stavningar
Compartmentsyndrom i underben
Latin/Grekiska
-
Engelska
Compartment syndrome of leg

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd med onormalt högt intramuskulärt tryck under muskelaktivitet.1 

Patogenes

Det onormalt höga intramuskulära trycket uppstår under muskelaktivitet, vilket hämmar muskelns blodflöde och musklernas funktion i muskellogen.1

Patoanatomi

  • Kronisk kompartmentsyndrom uppstår vanligen främre och laterala muskellogen.1
  • Fasciedefekter kan vara associerade med ökad dragspänning, som skapas av det ökade muskeltrycket.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Patienten upplever ansträngningsutlöst smärta som är så intensiv att den tvingar patienten till aktivitetsavbrott. Smärtan upphör när ansträngningen upphör. Oftast är besvären bilaterala.1
  • Många patienter upplever sensorisk dysfunktion över fotryggen vid lateralt kompartmentsyndrom.1

Tecken

Inspektion: Ibland ses fasciedefekter.1
Palpation: Fasciedefekter kan ibland palperas som små “bulor” under underbenets hud.1
Specifika tester
  • Arbetstest: Vid ett kroniskt kompartmentsyndrom ökar smärtan och ömheten över muskellogen. Kraften i fotledens dorsalextension kan bli försvagad.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs genom ett arbetstest samt intramuskulär tryckmätning under och efter arbetstestet.1 Patienter med smärta på flera ställen i underbenet som debuterar efter en kort löpdistans, men tillåter att idrottaren fortsätter med aktiviteten talar mot kroniskt kompartmentsyndrom.1

Tryckmätning

Intramuskulär tryckmätning under och efter arbetstestet påvisar en ökning av trycket till så onormala värden att det lokala perfusionstrycket sjunker. Tiden för normalisering av det förhöjda muskeltrycket är förlängd.1 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Vid intensiva besvär rekommenderas operation.1

Operativ Behandling

Indikation: Besvär som är så intensiva att de påverkar patientens återkommande aktivitet.1
Metod: Fasciotomi, där man klyver muskelfascian till främre och/eller laterala muskellogen.1

PROGNOS

Prognos

Cirka 80 % av alla patienter blir nöjda efter operativ behandling. Komplikationer är ovanliga. Observera att samtidig förekomst av flera smärttillstånd i underben ses ofta hos patienter med ansträngningsutlösta smärttillstånd.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan