Kontraktur, Armbåge

Synonymer
Kontraktur i armbågsled
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Elbow contracture

BAKGRUND

Definition

En förvärvad rörelseinskränkning av armbågsleden.1

Etiologi

Kontraktur kan bero på förändring utanför leden (extrinsiska) förändring i leden (intrinsiska):1
  • Extrinsiska förändringar: Posttraumatisk kontraktur av ledkaspeln, ektopisk benbildning, förkortad muskulatur och felläkta extraartikulära frakturer.1
  • Intrinsiska förändringar: Felläkta ledyteengagerande frakturer, artros eller synoviala sjukdomar.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever ett begränsat rörelseomfång i armbågsleden. Därefter tillkommer symtom som är specifika för det underliggande tillståndet som orsakar rörelseinskränkningen.1

Tecken

Rörelse: Inskränkt rörelseomfång.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen utförs som initialt udredning och kan ofta bekräfta den misstänkta diagnosen.1

Datortomografi (DT)

DT kan ofta bekräfta den misstänkta diagnosen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på underliggande tillstånd.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Kontraktur av extrinsisk typ.1
Metod: Aktivt träningsprogram och passiva töjningar av leden.1 Man bör undvika mobilisering under narkos, utan föregående kirurgisk lösning av kontrakturen.1

Operativ Behandling

Indikation:
  • Kontraktur av extrinsisk typ där icke-operativ behandling inte haft effekt.1
  • Kontraktur av intrinsisk typ med ttalad rörelseinskränkning.1
Metod: Öppen eller artroskopisk operativ lösning 

PROGNOS

Prognos

Fysioterapeutisk behandling kräver vanligen långa behandlingstider. Trots adekvat behandling (både vid fysioterapi och vid operation) blir slutresultatet nästan alltid en kvarstående rörelseinskränkning.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.