Korsbandsskada, Bakre (Barn)

Synonymer
Bakre korsbandsruptur, PCL-skada/ruptur
Andra stavningar
Posterior korsbandsskada
Latin/Grekiska
Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus posterioris
Engelska
Posterior cruciate ligament (PCL) injury

BAKGRUND

Definition

Substansruptur av bakre korsbandet

Epidemiologi

Skador på bakre korsbandet är mycket ovanliga i barnaåldern

Skademekanism

Skadan uppkommer vid våld mot tibias framsida vid 90° flexion av knäet 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och svårigheter att belasta på benet

Tecken

Inspektion: Svullnad men hemartros behöver inte föreligga, då bakre korsbandet är extraartikulärt beläget
Palpation: Palpationsömhet över knäledens bakre omfång. Obervera att samtidiga collateralligamentskador kan föreligga
Rörelse/rörelseomfång: Rörelseinskränkning är vanligt. Även smärta vid rörelse. Bakre draglåda kan vara positiv

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Kan påvisa en eventuell avulsionsskada

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan påvisa skadan

Artroskopi

Ställer diagnos och är bästa undersökningen

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Elastisk linda och kryckor ges initialt
  • Vid hydrops med svår smärta orsakad av ordentligt utspänd ledkapsel aspireras knäleden, vilket leder till symtomlindring och samtidigt gör att man kan se om det finns fettpärlor i blodet som talar för att en fraktur föreligger
  • Högläge och gipskena och eventuellt kryckor
  • Barn ≥ 9 års ålder med hemartros (eller med dislocerad osteokondral skada) ska samtliga genomgå subakut MRT inom 1 vecka för att verifiera diagnosen och utesluta osteokondrala skador3

Icke-operativ Behandling

Indikation: Bakre korsbandsrupturer ska i första hand behandlas konservativt
Metod: Fysioterapi

Operativ Behandling

Indikation: Besvärande instabilitet
Metod: När patienten närmar sig fysslutning kan man utföra en rekonstruktion på samma sätt som hos vuxna

PROGNOS

Prognos

Konservativt behandlade skador har tillfredsställande slutresultat

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Askenberger M, Ekström W, Finnbogason T, Janarv P-M. Occult intra-articular knee injuries in children with hemarthrosis, Am J Sports Med 2014;42:1600-6.