Kort Achillessena, Kongenitalt (Barn)

Synonymer
Kongenitalt kort hälsena
Andra stavningar
Kort akillessena
Latin/Grekiska
-
Engelska
Congenital achilles tendon shortening, short achilles

BAKGRUND

Definition

Tågång med inskränkning av aktiv och passiv dorsalextension i fotleden p.g.a. medfödd förkortning av Achillessenan.1

Etiologi

Medfödd förkortning av Achillessenan.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Gången är ofta stadig.1 

Tecken

Inspektion: Ingen felställning i fotled eller fotskelett och inga tecken till neurologisk rubbning.1 Vid försök till normal gång ofta hyperextension i knäleden.1
Rörelse: Inskränkning av aktiv och passiv dorsalextension i fotleden och hyperextension i knäleden.2 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Initialt kan man prova med icke-operativ behandling. Dock är effekten tveksam.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Kan försökas initialt.1
Metod: Passiva tänjningar/töjningar, seriegips (gånggips) och botulinumtoxininjektioner.1,2
Utfall: Effekt är dock tveksam.1

Operativ Behandling

Indikation:
  • Om foten med extenderad knäled inte kan extenderas till rät vinkel.1 
  • Kvarstående problem vid 6-7 års ålder, framför allt vid tveksamma fall.1,2
    • Vad- eller hälsmärta vid ansträngning vidgar indikationen för förlängning.1
Metod: Fraktionerad förlängning av Achillessenan.1,2 Senan delas perkutant till hälften på 2 eller 3 ställen fördelat medial och lateralt, varefter den får glida isär till önskad längd.1
Postoperativ behandling: Gånggips i 5 veckor och därefter fri mobilisering.1

PROGNOS

Prognos

I regel förekommer normalt status efter seriegips, alternativt operation.2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan