Ligamentskada, PIP-led, Hand

Synonymer
Kollateralligamentskada, skada av volara plattan
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal interphalangeal joint injury

BAKGRUND

Definition

Skador på PIP-ledens ligament.

Relevant Anatomi

PIP-leden stabiliseras av en ligamentär konstruktion på sidorna bestående av kollateralligamenten (proprius- och accessoriuskomponenter) och volart bestående av fibrocartilago volare (volara plattan).1 

Skademekanism

Ligamentskador kan uppstå genom sidovacklingsvåld eller hyperextensionsvåld.1

Klassifikation och Patoanatomi

Distorsion: Ledens stabiliserande ligamentstrukturer intakta och leden kan mobiliseras omedelbart utan risk för luxation.1
Skada på volara plattan: Slitskador och blödningar i anslutning till volara plattan (fibrocartilago volare) i någon av fingerlederna kan ses efter kraftigt hyperextensionsvåld mot fingret.1
Partiell kollateralligamentskada: Vid denna skada kan leden vara stabil.1
Total kollateralligamentskada: Denna skada kan ge instabilitet i leden, eventuellt med efterföljande luxation.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och svullnad över PIP-leden.

Tecken

Inspektion: Svullnad över PIP-leden.
Palpation: Palpationsömhet över radiella eller ulnara delen av PIP-leden.
Rörelse: Smärta vid rörelse.
Specifika tester: Stabiliteten testas med sidovackling.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Indikation: Alla patienter med misstänkta ligamentskador och vid frakturmisstanke.1
Fynd: Vid hyperextensionsvåld ses ofta en avulsion av distala infästet för volara plattan. Detta ser man genom att det vid röntgen finns ett mindre skelettfragment precis volart om mellanfalangens ledkomponent i PIP-leden.1 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas vanligen icke-operativt.1

Icke-operativ Behandling

Lindrig distorsion
Indikation: Lindriga distorsioner med bevarad sidostabilitet.1
Metod: Omedelbar mobilisering i tvåfingerförband (tvillingförband). Det skadade fingret kopplas till intilliggande finger med hjälp av tejpslyngor. Det är viktigt att fingrarna i bandaget åtskiljs av en kompress eller liknande för att undvika maceration av huden mellan fingrarna.1

Partiell kollateralligamentskada
Indikation: Uttalad svullnad och ömhet, vilket tyder på partiell kollateralligamentskada.1
Metod: Fingret immobiliseras först helt i 1-2 veckor i smärtstillande syfte och därefter mobiliseras i tvillingförband. Behandling med NSAID kan vara av värde. Patienten bör informeras om att lokal ömhet och svullnad kan kvarstå under 6-12 månader.1

Komplett kollateralligamentskada
Indikation: Kompletta ligamentskada med sidoinstabilitet.1
Metod: Det är oftast tillräckligt med konservativ behandling på samma vis som ovan. Någon gång kan dock operation bli nödvändig.

Avulsion av volara plattan
Indikation: Avulsion av distala infästet för volara plattan där mellanfalangen ligger i korrekt läge utan dorsal luxation.1
Metod: Tidig mobilisering i tvillingförband, som ovan.1

Operativ Behandling

Komplett kollateralligamentskada
Indikation: Totalruptur av pekfingrets radiala kollateralligament kan eventuellt behöva opereras, eftersom ligamentet stabiliserar i tum-pekfingergreppet.1
Metod: Ligamentsutur.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Allmänt: Lokal ömhet och svullnad.1
Efter skada på volara plattan: Skadan kan medföra risk för ärrskrumpning på ledens volarsida och tendens till flexionskontraktur.1 

Prognos

Distorsion: Skadan läker som regel komplikationsfritt utan behandling. Detta då ledens stabiliserande ligamentstrukturer intakta och leden kan mobiliseras omedelbart utan risk för luxation.1
Partiell kollateralligamentskada: Vid denna skada kan leden fortfarande vara stabil, men p.g.a. blödningar och ödem kan läkningsförloppet bli utdraget och en lokal ömmande svullnad kan kvarstå under mycket lång tid. Lokal ömhet och svullnad kan kvarstå under 6-12 månader.1
Total kollateralligamentskada: Denna skada kan ge instabilitet i leden.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.