Lisfranc-luxation (Barn)

Synonymer
Tarsometatarsal skada, tarso-metatarsalledsluxation, TMT-ledskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Tarsometatarsal (Lisfranc) fracture/injury

BAKGRUND

Definition

Innebär en luxation i TMT-leden mellan metatarsalbenen och cuboideum respektive cuneiformebenen som även kallas Lisfranc-led (komplex)
  • Jacques Lisfranc var Napoleons fältkirurg

Epidemiologi

Sällsynt skada hos barn

Skademekanism

Uppstår i samband med stort våld mot foten, hos barn oftast i samband med att foten blivit överkört av ett bil- eller traktordäck eller trafikolyckor (speciellt cykel och MC-skada)

Patoanatomi

  • Ofta uppkommer en kombination av luxationer i en eller flera tarso-metatarsalleder och frakturer basalt i ett eller flera metatarsalben
  • Då den ligamenära förankringen mellan metatarsale 1 och 2 är svag ses luxation inte sällan ses där 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärtor med svårighet eller oförmåga att belasta på foten

Tecken

Inspektion: Kraftig svullnad dorsalt som ökar. Ibland ses ekkymos över mediala fotranden
Palpation: Palpationsömhet över tarsus

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fynd som talar för Lisfranc-skada
  • Fynd som indikerar TMT-ledluxation/subluxation är basfraktur av metatarsale 2, speciellt i kombination med cuboideumfraktur

Datortomografi (DT)

Många luxationer missas dock vid slätröntgen varför man bör vara frikostig med DT 

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerade eller minimalt dislocerade (< 2 mm) frakturer
Metod: Underbensgips i 5-6 veckor. Ingen belastning i gips. Vid svullnad ges först ett mjukt förband under 2-3 dagar och därefter ovanstående gips

Operativ Behandling

Indikation: Vanligen de flesta frakturer
Metod:
  • Sluten reposition och perkutan stiftning ger i många fall ett stabilt och anatomiskt exakt läge
  • Ofta krävs dock öppen reposition och fixation med flera perkutant insatta transartikulära AO-stift. Framför allt vid en interposition av ligament och småfragment som hindrar repositionen. Vid interposition måste man frilägga fraktursystemet via ett eller två longitudinella snitt på dorsum pedis
  • Man ska passa in metatarsale 2 i sitt ”urtag” och fixera det där med ett stift. Detta då metatarsale 2 är längre proximalt än de andra metatarsalbenen och skall passa in i ett motsvarande ”urtag” i tarsalbensraden
Postoperativ behandling: Underbensgips
Uppföljning: Avgipsning och exstirpation av stiften efter 4 veckor

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.