Lymfangiom

Synonymer
Lymfatisk kärlmissbildning
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Lymphangioma
Engelska
Lymphangioma

BAKGRUND

Definition

Benign tumör som beror på en medfödd missbildning i lymfsystemet.1,2

Epidemiologi

 • Lymfangiom är ovanligare än hemangiom.1
 • De upptäcks mestadels före 2 års ålder.1

Etiologi

Vissa är sannolikt kongenitala missbildningar.1

Patogenes

Lymfangiom uppstår vid fel i lymfangiogenesen.2

Patoanatomi

 • Förändringen sitter oftast (90 %) i huvud-, hals- eller axillregionen.2
 • Kan delas in i makrocystiska och mikrocystiska förändringar.2
  • Cervikala makrocystiska lymfangiom (tidigare cystiska hygrom): Vanligaste typen. Uppstår klassiskt i halsens posteriora triangel. Dessa ses typiskt redan vid födseln.2 
 • Lymfatiska missbildningar kan vara lokaliserade eller diffusa.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Ofta inga tydliga symtom.1,2 

Tecken

Inspektion:
 • Mikrocystiska förändringar: Ser ofta ut som en samling tunnväggiga vesiklar eller hyperkeratotiska papler som är organiserade i oregelbundna grupper.2
 • Mikrocystiska förändringar: Vanligen uppenbara genom påtaglig svullnad, som t.ex. uppstår efter en komplikation, t.ex. infektion eller blödning.2 
 • Angiokeratom: Sekundärt fenomen till lymfatiska missbildningar. Ses som små mörklila maculae, med keratotiskt lättblödande epitel i huden, eller som vätskande lymfatiska vesikler i hud och slemhinna.2
Palpation: Mjuka, fluktuerande, ytliga tumörer.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Förstahandsbehandling är icke-operativ behandling.2

Icke-operativ Behandling

Kompression:
 • Indikation: Förstahandsval vid makrocystiska lymfatiska missbildningar.2
 • Metod: Kompressionsplagg i kompressionsklass 2 eller 3 beroende på missbildningens storlek, lokalisation och patientens aktivitetsnivå. Kompression används dygnet runt, och plaggen byts en gång om dagen.2
Koldioxidlaser:
 • Indikation: Mikrocystiska lymfatiska missbildningar i mukosa, vesiklar och angiokeratom (YAG-laser).2 

Operativ Behandling

Intralesionell sklerosering:
 • Indikation: Förstahandsbehandling vid stora eller problematiska makrocystiska missbildningar.2
 • Utfall: Skeroterapi tar dock inte bort förändringen.2 
Exstirpation/excision
 • Indikation:
  • Förstahandsbehandling vid problematiska mikrocystiska missbildningar.2
  • Utebliven förbättring av laserbehandling mot angiokeratom (vid ulceration och blödningskomplikation).2
 • Metod: Utskalning eller debulking av förändringen.2 Det är dock svårt att uppnå radikalitet med kirurgi.2
 • Utfall: Excision kan vara stympande, då dessa missbildningar har ett infiltrativt växtsätt.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

 • Infektion.2
 • Blödning.2
 • Angiokeratom: Sekundärt fenomen till lymfatiska missbildningar.2

Prognos

Recidivfrekvensen vid partiell excision av lymfatiska missbildningar är 53-100 %.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Läkartidningen.2015;112:C97W