Mallettå

Synonymer
Klubbtå
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Mallet toe

BAKGRUND

Definition

Flexion i DIP-leden som enda deformitet.1

Etiologi

Sannolikt spelar axialt tryck vid skor med hög klack en etiologisk roll. I enstaka fall kan trauma i DIP-leden med extensoravlösning vara en förklaring.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta distalt över toppen på tån där det utvecklas en clavus.1 

Tecken

Inspektion: Flexionskontraktur i DIP-leden. Nageldeformitet förekommer ibland.1
Palpation: Mycket ömmande clavus över tåspetsen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Görs preoperativt. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Initialt provas icke-operativ behandling. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Provas initialt.1 
Metod: Inlägg med urtag för tån och lämpligt skoval.1 

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling. 
Metod: Kirurgiska alternativ inkluderar DIP-ledsartrodes, flexortenotomi eller falangresektion på mellanfalangen.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. 1a upplagan Stockholm: Liber.