MCP-ledluxation, MCP-1 (Barn)

Synonymer
MP-ledsluxation, luxation i tummens metacarpofalangealled
Andra stavningar
MCP-ledsluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Thumb metacarpal-phalangeal joint dislocation

BAKGRUND

Epidemiologi

Luxation i tummens MCP-led.

Epidemiologi

Relativt vanligt tillstånd.1

Skademekanism

Hyperextensionsskada.1

Patoanatomi

  • Ofta kombinerad med en skada på ligament och den volara ledplattan.1
  • Caput ossis metacarpi 1 kan glida ut genom en smal rift volart i ledkapseln och kan också fångas mellan flexor pollicis brevis två muskelportioner.1

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Provas initialt.1
Metod: Sluten reposition.1
  • Det är dock ofta svårt att utföra en sluten reposition, detta då traktion av tummen leder till att mjukdelarna (kapsel, ligament, muskulatur) sluts tätt kring collum och därigenom försvårar eller omöjliggör repositionen.1
  • Volara plattan kan interponera i leden och utgöra ett repositionshinder.1

Operativ Behandling

Indikation: Vid svårighet att reponera leden till ett exakt läge.1
Metod: Öppen reposition via ett volart snitt.1

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.