MCP-ledluxation, MCP-1

Synonymer
MP-ledsluxatio
Andra stavningar
MCP-ledsluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Thumb metacarpal-phalangeal joint dislocation

BAKGRUND

Definition

Översikten kommer att enbart att ta upp dorsal dislokation.

Epidemiologi

De flesta luxationer är dorsala men volara luxationer förekommer och kan vara irreponibla.1

Skademekanism

Dorsal dislokation: Hyperextensionsvåld mot tumänden. Resultatet blir ett skadekomplex som kan vara mer eller mindre omfattande på volarsidan av MCP-leden och som också kan vara förenad med ruptur av fastet till flexor pollucis brevis (FPB). Omfattande skador p.g.a. kraftigt hyperextensionsvåld kan ibland läka med volar ärrskrumpning resulterande i flexionskontraktur.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Definition

Smärta och oförmåga till rörelse.

Tecken

Inspektion: Lokal svullnad. Ibland ses hyperextensionsfelställning i MCP-leden (vid dorsal luxation).1
  • Avulsion av volarplattan kan ge 20-30° hyperextension.1
  • Ruptur av de accessoriska collateralligamenten tillåter 60-90° hyperextension.1
  • Skadan tillåter hyperextension > 90° även minst ett av de laterala collateralligamenten rupturerar.1
Palpation: Lokal ömhet.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätrönten

Kan visa graden av subluxation/dislokation i MCP-leden.1

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Försök reponera slutet i ledningsanestesi/IVRA.1
  • Sätt därefter ett gips (tumskena).1
  • Planera för avgipsning vid stabil reposition annars för exploration om repositionen är instabil.1
 

Icke-operativ Behandling

Distorsion
Indikation: Distorsion med bevarad stabilitet i MCP-led 1.2
Metod: Behandlas med tidig mobilisering.2

Skada på volara ledplatta
Indikation: Skada på volara plattan utan interposition i leden.2
Metod: Behandlas med gips med leden i lätt flekterat läge i 2-3 veckor.2

Luxation
Indikation: Stabil reposition.1
Metod: Sluten reposition samt gips (tumgips) i 3-4 veckor med 20° flexion i MCP-leden.1
Uppföljning: Avgipsning efter 3-4 veckor samt igångsättning med handträning. Därefter kan en extensionsförhindrande skena sättas i ytterligare 2-3 veckor. Skriv remiss till arbetsterapeut för ortos och handrehabilitering.1

Operativ Behandling

Indikation: Vid interposition av strukturer som flexor pollucis longussenan eller volarplattan förhindrar sluten reposition.1
Metod: Öppen reposition. Eventuell kan ruptur av flexor pollucis brevis behöva att sutureras.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.