MCP-ledluxation, MCP-2-5 (Barn)

Synonymer
MCP-ledsdislokation, metacarpofalangealledsluxation/dislokation; fingerledsluxation av MCP-led
Andra stavningar
MCP-ledsluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metacarpophalangeal (MCP) joint dislocation

BAKGRUND

Definition

Luxation i metacarpophalangealled (MCP) 2-5.1

Epidemiologi

Uppstår vanligen i MCP-3 och 5.1

Patoanatomi

  • Dorsal luxation är vanligast.1
  • Caput metacarpale glider ofta ut genom en öppning i palmaraponeurosen och fångats av flexorsena och lumbrikalmuskel.1
  • Volara plattan interponeras i leden och den radiala digitalnerven ligger pressad mot caput.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Tecken

Inspektion: Deformitet.1
Palpation: Caput metacarpale kan palperas volart och distalt i handflatan.1

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Enkel MCP-ledluxation.1
Metod: Traktion och volar manipulation av proximala falangen. Hyperextendera inte MCP-leden då detta kan leda till en komplex luxation (ofta icke-reponerbar slutet).1

Operativ Behandling

Indikation: Icke-reponerbar luxation, vilket brukar vara fallen vid de flesta MCP-ledluxationer.1
Metod: Öppen reposition.1

Operationsmetod

Volart snitt: Var försiktig då försiktig att den radiala digitalnerven inte skadas.1
Dorsalt snitt: Indicerat vid intraartikulär fraktur. Därefter öppen reposition och intern fixation.1
Uppföljning: Tidig mobilisering för att undvika stelhet.1

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.