Medialt Tibiasyndrom

Synonymer
Behnhinneinflammation i tibia, medialt tibialt stressyndrom, periostit
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Medial tibial stress syndrome

BAKGRUND

Definition

Flertal tillstånd som ger upphov till periostal reaktion med smärta i mellersta och distala tredjedelen av den posteromediala tibiakanten.1

Epidemiologi

Vanligaste orsaken till smärta baktill och medialt i underbenet.1

Etiologi

Tillstånd som skulle kunna förklara syndromet är mikrostressfrakturer, kroniskt kompartmentsyndrom (i någon av de djupa bakre muskellogerna), tendinit eller tendovaginit.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever att smärtan debuterar kort tid efter ansträngning och efter kort löpsträcka. Ofta har patienten ont efter ansträngning, på natten och ibland dagen efter aktivitet. Hos patienter med stressfraktur är smärtan mer diffus och mer utbredd.1

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över tibiakanten.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen kan ställas med smärtteckning tillsammans med klinisk undersökning.1

Slätröntgen

Indicerat vid underbenssmärta. Ofta syns förändringar som stämmer överens med utseendet vid en mikrostressfraktur.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan vara indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Den primära behandlingen är icke-operativ.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Patienten får råd om anpassad fysisk aktivitet och regelbunden fysioterapi, ofta med töjning av musklerna och styrketräning. Behandlingen bör fortgå minst 6 månader.1

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling efter 6 månader.1
Metod: Klyvning av muskelfascian till bakre kompartment, inklusive det tvärstråkiga fasciestråket över soleusmuskeln.1

PROGNOS

Prognos

I de flesta fall leder icke-operativ behandling till besvärsfrihet. Det kan dock ta lång tid.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.