Meniskskada (Barn)

Synonymer
Meniskruptur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Meniscal lesion/injury

BAKGRUND

Definition

Skada av mediala och/eller laterala menisken.

Epidemiologi

 • Meniskskador är ovanliga hos barn under 10-12 års ålder.2,4
 • Skadorna är inte heller lika vanliga hos barn som hos vuxna.

Skademekanism

 • Skadan uppkommer ofta vid rotationsvåld mot knäet som är på väg från ett semiflekterat till extenderat läge (ofta fotboll).2,4
 • Meniskskadorna kan vara perifera, av hinkhandtag-typ (bucket handle-typ), horisontella eller transversella.2,4

Patoanatomi

 • Vanligaste lokalisationen är posteriort i mediala menisken.
 • Meniskskadan kan vara traumatisk eller p.g.a. missbildningar i form av diskoid lateral menisk och defekt vidfästning av meniskens bakhorn som leder till att bakhornet kan luxera in i leden.

Differentialdiagnoser

Fri kropp, osteokondrit, artrit och patellainstabilitet. 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Allmänt: Symtomen liknar de som hos vuxna. Dock kan symptomatologin vid meniskskada hos barn vara diffus och svårvärderad.
Menisksymtom: Barnet kan ha låsningar, värk/rotationssmärta och klickljud/knäppande ljud.
 • Diskoid menisk: Ofta patognomona symtom, d.v.s. barnet anger att knäet ”hoppar ur led” och att man då hör ett knäppande ljud.

Tecken

Allmänt: Ofta som hos vuxna men observera att statuset kan vara helt normalt (gäller oftast vid bakhornsinstabilitet).
Inspektion: Knäsvullnad ses. Ibland ses lårmuskelatrofi vid kroniska fall.2,4
Palpation: Palpationsömhet över närliggande ledspringa.2,4
Rörelse/rörelseomfång: Smärta vid rörelse och rotation. Extensionsdefekt och eventuellt låsningar/fjädrande motstånd.2,4
Specifika tester: McMurray-test, Apley-test.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen för att utesluta andra tillstånd med liknade symtomatologi, t.ex. osteochondritis dissecans eller fri kropp.2,4

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan vara aktuell för att fastställa diagnosen.2,4 Dock är MRT mindre sensitiv hos barn än hos vuxna och det är svårare att avslöja en bakhornsinstabilitet.

Artroskopi

 • Artroskopi är indicerad vid uttalade (framför allt låsningar) eller långdragna symtom.
 • Bakhornsinstabilitet kan påvisas genom att man med haken drar in bakhornet och får det att stanna mellan femur- och tibiakondylerna.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Elastisk linda och kryckor ges initialt.
 • Vid hydrops med svår smärta orsakad av ordentligt utspänd ledkapsel aspireras knäleden, vilket leder till symtomlindring och samtidigt gör att man kan se om det finns fettpärlor i blodet som talar för att en fraktur föreligger.
 • Högläge och gipskena och eventuellt kryckor.
 • Barn ≥ 9 års ålder med hemartros (eller med dislocerad osteokondral skada) ska samtliga genomgå subakut MRT inom 1 vecka för att verifiera diagnosen och utesluta osteokondrala skador.3

Operativ Behandling

Indikation: Meniskskada som kan sutureras, då skadade menisker hos barn har en större läkningspotential än hos vuxna.
Metod: Operationen utförs artroskopiskt. Meniskskador hos barn ska, om möjligt, sutureras. Meniskbevarande kirurgi är ofta framgångsrik hos barn. Detta gäller även om skadan inte är helt perifer eller om mindre degenerativa förändringar redan har hunnit utvecklas.
 • Vid en icke-reponibel skada eller skada som drabbar meniskens inre (fria) tredjedel utförs en partiell resektion.
 • Totala meniskektomier bör undvikas, då de medför en ökad risk för artros.
 • Instabila bakhorn ska, om möjligt, förankras.
 • Operationsindikationen vid diskoid menisk är relativ. Vanligen är barnet besvärsfritt före skolåldern. Om operation är indicerad så reduceras menisken till ungefärligen normal storlek. Bakhornet kan reseceras om det är instabilt.

PROGNOS

Prognos

En reparerad menisk leder till god funktion utan ökad artrosrisk.4

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Askenberger M, Ekström W, Finnbogason T, Janarv P-M. Occult intra-articular knee injuries in children with hemarthrosis, Am J Sports Med 2014;42:1600-6.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan