Meralgia Paraesthetica

Synonymer
-
Andra stavningar
Meralgia paresthetica/parestetica
Latin/Grekiska
Meralgia paraesthetica
Engelska
Lateral femoral cutaneous nerve entrapment, meralgia paresthetica

BAKGRUND

Definition

Inklämning av n. cutaneus femoris lateralis av närliggande vävnad, vanligen i höjd med inguinalligamentet.1

Epidemiologi

Meralgia paraesthetica är det vanligaste inklämningssyndromet.1

Etiologi

Tillståndet uppstår ofta p.g.a. hårt sittande byxor eller viktökning.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten beskriver en brännande smärta över anterolaterala låret samt obehag vid aktivitet och/eller beröring, som vid duschning.1 

Tecken

Palpation: Överkänslighet, ofta med sensibilitetsförändring vid beröring av huden inom nervens utbredningsområde.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt icke-operativt. 

Icke-operativ Behandling

Kortisoninjektion
Indikation: Kraftiga symtom.
Metod: Blockad av nerven i kombination med lokal kortisoninjektion.1
Utfall: Injektionen kan lindra besvären, även i ett längre perspektiv.1 

Operativ Behandling

Neurolys
Indikation: Svårare besvär.1
Metod: Friläggning av nerven.1

Neurotomi
Indikation: Svårare besvär, då neurolys inte ger tillräcklig effekt.
Metod: Neurotomi (avskärning av nerven).1

PROGNOS

Prognos

Tillståndet kan ge upphov till svårbehandlade smärtor men besvären kan avklinga spontant. Ibland kan kortisoninjektion ge långvarig smärtlindring. Neurolys eller neurotomi ger oftast symtomfrihet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan