Metacarpalbensfraktur, Capitulär

Synonymer
Metacarpalhuvudfraktur
Andra stavningar
Kapitulär metacarpalbensfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metacarpal head fracture, fracture of the metacarpal head

BAKGRUND

Definition

Capitulär metacarpalbensfraktur kan definieras som:
 • Epifysfraktur.
 • Kollateralligament avulsionsfraktur.
 • Sned, vertikal och horisontell capitulär fraktur.
 • Subcapitulär metacarpalbensfraktur med utlöpare i leden.
 

Epidemiologi

 • Ovanliga frakturer som uppstår nästan alltid i samband med öppna skador.
 • MC-2 är den vanligaste skadade benet medan MC-1 är sällan skadad.
 

Skademekanism

 • Vanligen från direkttrauma eller krosskada.
 • Hos vissa patienter förekommer ruptur av kollateralligmanten av vridvalgus eller vridvarus som kan leda till avulsionsfrakturer av caput ossis metacarpi.
 

Patoanatomi

Dessa frakturer är ofta komminuta och intra-artikulära.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och svullnad.

Tecken

Inspektion: Prominent svullnad.
Palpation: Palpationsömhet över MCP-leden. Axial kompression till MCP-leden förvärrar smärtan.
Rörelse/rörelseomfång: Minskat rörelseomfång.
Rotationsinriktning (rotationsalignment): Även små rotatsionsdeformiteter kan leda till signifikanta funktionshinder. Rotationsalignment testas genom två olika sätt:
 • Med en semi-knyten näve (90° flexion vid MCP- och PIP-lederna) så gör en normal inriktning så att varje finger pekar mot scaphoideum men inte nödvändigtvis till en enda punkt.
 • Med MCP-leden flekterad 90° och PIP- samt DIP-leden i full extension, ska planet för fingernaglarna vara alignerad och ska jämföras med kontralaterala sidan.
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Kan påvisa fraktur.
Projektioner: Frontal-, lateral- och snedbild.
 • Brewerton-projektion: MCP-leden är flekterad (60-) 65° med proximala falangen dorsalt platt på röntgenkassetten och strålen riktas 15° ulnart. Kan vara indicerat vid misstanke om kollateralligament avulsionsfraktur och om denna inte ses på standard projektioner.
 
Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
brewerton
Brewerton-projektion.
brewerton

Datortomografi (DT)

Indicerat vid om adekvat bedömning av frakturen inte är möjlig.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation:
 • Odislocerade frakturer.
 • Små, flertal, fragment (gravt komminut fraktur).
 • Små avulsionsfrakturer som är dislocerade ≤ 3 mm orsakade av kollateralligament skador.
Metod: Gipsskena (antigen volart eller dorsalt) i rehabställning i 2-3 veckor.
 • Gips i rehabställning: MCP-flexion i 70-90°, handledsextension i 20-30° samt PIP- och DIP-ledsflexion i 0°.
Uppföljning: Röntgenkontroll efter 1 vecka.

Operativ Behandling

Indikation: De flesta capitulära metacarpalfrakturer behöver behandlas operativt då de är intraartrikulära och något komminuta. Detta för att återställa ledytekongruensen och för att minimera risken för posttraumatisk artros.
 • Fraktur som involverar > 25 % av ledytan.
 • Dislokation ≥ 1 mm.
 • Alla rotationsfelställningar.
Metod: Öppen eller perkutan fixation med K-stift eller huvudlösa kompressionsskruvar.
Snittföring: Dorsal tillgång.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Kronisk ledstelhet: Förlängd immobilisering bör undvikas för att förhindra kronisk stelhet, vilket är den vanligaste komplikationen av odislocerade capitulära metacarpalfrakturer. Stelheten uppstår p.g.a. ärrbildning i ligamentstrukturer.
Avaskulär nekros (AVN): Mest betydande morbiditeten som är associerad med capitulära metacarpalsfrakturer. AVN uppstår oftare i dislocerade eller horisontella frakturer. Om patienten har symtom bör röntgen göras efter 1 år för att utesluta AVN.

Innehållsförteckning

1. Ashkenaze DM, Ruby LK. Metacarpal fractures and dislocations. Orthop Clin North Am 1992; 23:19.
2. Light TR, Bednar MS. Management of intra-articular fractures of the metacarpophalangeal joint. Hand Clin 1994; 10:303.
3. Burkhalter WE. Closed treatment of hand fractures. J Hand Surg Am 1989; 14:390.
4. ElMaraghy AW, Devereaux MW, Panchapakesan V. Extracapsular extrusion of a horizontal metacarpal head fracture. Can J Surg 2009; 52:E10.