Metacarpalbensfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Diafysär metakarpalfraktur
Andra stavningar
Metakarpal
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metacarpal shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Diafysär metacarpalbensfraktur.

Epidemiologi

Metacarpalbensfrakturer är mindre vanliga hos barn än hos vuxna.3 Diafysär metacarpalbensfraktur är vanlig från skolåldern och uppåt.1

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast vid slag med föremål eller vid slagsmål.3

Patoanatomi

 • Drabbar vanligen metacarpale 4 och 5, varvid det kan röra sig om en skaftfraktur, en metafysär fraktur, en fysär fraktur av Salter-Harris typ 2 eller en intraartikulär fraktur av Salter-Harris typ 3 eller 4.3
 • Diafysära frakturer är ofta lätt förkortade och ibland roterade.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge. Rotationsfelställning samt betydande vinkelfelställning måste korrigeras.3 
Metod: Sluten reposition och immobilisering i 3-4 veckor.2,3 Gipsning dock upp mot 6 veckor.1 
 • Yngre barn: Fix-över-rulle.
 • Äldre barn: Volar gipsskena som går upp på underarmen med handen i funktionsställning som vid U-gips.
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll i förbandet efter 5-7 dagar.
 • Avgipsning i hemmet2 eller vid ett återbesök efter 3-4 veckor.2,3 Gipsning dock upp mot 6 veckor.1 
 • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning.

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1
 • Vinkelfelställning max 20°
 • Fragmenten ska vara påhakade
 • Ingen axial rotationsfelställning
Vårdprogram från ALB2
 • ≤ 20º vinkelfelställning, ≤ 2 mm förkortning
 • Ingen rotations- eller omlottfelställning accepteras

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt läge.
Metod:
 • Tvär fraktur med bajonettfelställning: Öppen reposition och perkutan intramedullär stiftning.
  • Stiftet sätts från dorsalsidan av caput metacarpale. Använd genomlysning.
 • Sned fraktur med icke-acceptabel förkortning: Öppen eller sluten reposition och perkutan stiftning, antingen intramedullär eller med 2 korslagda stift alternativt för större barn en miniplatta och skruvar.

PROGNOS

Prognos

En liten förkortning ger endast en något ändrad knogkontur, medan en rotationsfelställning ger funktionella besvär.3

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.