Metacarpalbensfraktur, Intraartikulär CMC-2-4

Synonymer
Intraartikulär fraktur CMC-2-4
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Skademekanism

Uppkommer oftast som en del i en dorsal luxation av metacarpalbenet

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur

Datortomografi (DT)

DT är ganska ofta indicerad för kartläggning preoperativt

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Anlägg en dorsal eller volar gipsskena från fingrar över handled med handen i funktionsställning
  • Planera för kirurgi
 

Operativ Behandling

Indikation: De flesta frakturer Metod:
  • Sluten reposition och stiftning är oftast  tillräcklig
  • Öppen reposition kan vara indicerad om kapseln interponerats
Postoperativ behandling: Gipsskena med MCP-leder fria i 4 veckor Uppföljning: Avgipsning och stiftextraktion efter 4 veckor

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.