Metacarpalbensfraktur, Subcapitulär (Barn)

Synonymer
Subcapitulär metacarpalfraktur
Andra stavningar
Subkapitulär metakarpalfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metacarpal neck fracture

BAKGRUND

Definition

Subcapitulär metacarpalbensfraktur.

Epidemiologi

Metacarpalbensfrakturer är mindre vanliga hos barn än hos vuxna.3 Vanlig frakturtyp, åtminstone i skolåldern.1 Metafysära frakturer är vanligare än diafysära frakturer.3 

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast vid slag med föremål eller vid slagsmål.3

Patoanatomi

  • Drabbar vanligen metacarpale 4 och 5, varvid det kan röra sig om en skaftfraktur, en metafysär fraktur, en fysär fraktur av Salter-Harris typ 2 eller en intraartikulär fraktur av Salter-Harris typ 3 eller 4.3
  • Vid vinkelfelställning är denna ofta volart öppen.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod: Immobilisering under 3-4 veckor med eller utan tidigare reposition med Jahss-manöver. Vid denna manöver flekteras MCP-leden och PIP-leden 90° och därefter utövas ett tryck i längsriktningen av grundfalangen med mothåll över frakturen eller omedelbart proximalt om denna.3
  • Yngre barn: Fix-över-rulle (elastiskt bandage över hand och fingrar, där man först lägger en rulle elastisk binda eller liknande i handflatan att linda fingrarna mot).
  • Äldre barn: Volar gipsskena som går upp på underarmen med handen i  funktionsställning (flexion i MCP-led och raka IP-leder) som vid U-gips.
Uppföljning
  • Röntgen i förband efter 4-6 dagar.2
  • Avgipsning i hemmet efter 3 veckor.2
  • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter att förbandet avlägsnats.2

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1Vinkelfelställning max 30°
Vårdprogram från ALB2
  • Metacarpale 2-5 ≤ 30° volar vinkelfelställning
  • Ingen rotationsfelställning accepteras

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt läge. Frakturer genom metacarpale 2 och 3 kan ibland vara så instabila att de kräver operativ behandling.3
Metod: Sluten reposition och erkutan fixation med ett Kirschnerstift.3
Postoperativ behandling: Gipsbehandling i 3 veckor.3

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.