Metacarpale 1-fraktur, Diafysär

Synonymer
-
Andra stavningar
Metakarpale 1-fraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Extraarticular fractures of the thumb metacarpal

BAKGRUND

Definition

Diafysär fraktur på metacarpale 1.

Skademekanism

Axieillt våld mot MC-1, alternativt fall mot extenderad tumme. MC-1 är mer utsatt p.g.a. större rörelseomfång.1

Patoanatomi

Tvärfrakturer uppvisar ofta en sidoförskjutning (adlatusförskjutning) eller volar felvinkling.2

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Frakturen är vanligen stabil. Reposition vid behov.1
 • Sätt ett gips med rak MCP- och IP-led.1
 • Planera för operation vid instabila frakturer.1
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptablet frakturläge. Stabil fraktur.1
 • Tvärfrakturer och odislocerade spiralfrakturer behandlas med reposition.1
Metod: Tumgips (rak MCP- och IP-led) i 3-4 veckor. Reposition vid behov.1
 • Tvärfraktur får oftast stabilitet i och med reposition.1
 • Sned-/spiralfraktur har en större tendens till dislokation.1
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 7-10 dagar.1
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter 3-4 veckor. Frakturen är kliniskt läkt vid ett negativ bryttest och oömhet.1
  • Radiologisk läkning ses först efter 3 månader.1

Acceptabla Frakturlägen1,2
 • Tvärfaktur med ad latusfelställning med mindre än halv benbredd (corticalisbredd).1 
  • Adlatusfelställning understigande en halv corticalisbredd ger sällan funktionella störningar i tummen och kan därför accepteras.2
 • Volar felvinkling < 30° kan accepteras.1
  • > 30° leder till förträngning av första interstitiet samt kompensatorisk hyperextension av MCP-leden.1
 

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt läge och då främst spiralfrakturer (dislocerad) och tvärfrakturer som inte blir stabila.1
Metod: Kirschnerstift, skruvar (2,0-2,7 mm) eller platta och skruvar.1,2
Postoperativ vård: Blir frakturen stabil kan rörelseträning påbörjas efter 1 vecka i gips.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.