Metacarpale 1-basfraktur, Extraartikulär

Synonymer
Green typ-3-fraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Extra-articular fracture of the base of the first metacarpal

BAKGRUND

Definition

Extraartikulär fraktur av metacarpale 1-basen

Skademekanism

Direkttrauma: Uppstår ofta genom direktvåld i tumpekfingergreppet med kraften mot det dislocerade distala fragmentet

Patoanatomi

  • Kan vara tvär- eller snedgående
  • Dislokation med volar vinkelfelställning är vanlig
  • Frakturen är ofta komprimerad och tämligen stabil
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och svullnad

Tecken

Inspektion: Lokal svullnad Palpation: Palpationömhet Rörelse/rörelseomfång: Smärta vid rörelse

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Ställer diagnosen
Acceptabla Frakturlägen
Felställningar upp till 30° kan tolereras – detta p.g.a. CMC-1-ledens stora rörelseomfång
  • > 30° leder till förträngning av första interstitiet samt kompensatorisk hyperextension av MCP-leden
 

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Volar vinkelfelställning < 30°. En viss volart öppen vinkelfelställning kan accepteras utan att funktionen försämras Metod: Gipsskena dorsoradialt från tumme och över handled i 3-4 veckor. Reposition är oftast inte nödvändig
  • Röntgenkontroll (i gips) efter eventuell reposition
Uppföljning:
  • Röntgenkontroll efter 1 vecka. Dock är frakturen ofta stabil (p.g.a. att den är komprimerad), varför röntgenkontroll egentligen inte är nödvändig
    • Har reposition utförts är röntgenkontroll indicerad
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden. Därefter aktiv rörelseträning via arbetsterapeut
 

Operativ Behandling

Indikation: Volar vinkelfelställning > 30° Metod: Sluten reposition och stiftning

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.