Metatarsalbensfraktur (Barn)

Synonymer
Mellanfotbensfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura ossis metatarsi
Engelska
Metatarsal (bone) fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur på metatarsalben.

Epidemiologi

 • Frakturer av metatarsalbenen är vanligt förekommande hos barn i alla åldrar.3,4
 • Stressfraktur är ovanligt hos barn.3

Skademekanism

Uppkommer efter trafikolyckor (ofta med cykel, moped), av föremål som fallit på foten eller av en indirekt skada vid falltrauma. Hos små barn ses frakturen efter klämskador.3,4

Patoanatomi

Lågenergivåld: Leder vanligen till en solitär fraktur. De flesta metatarsalfrakturer är infraktioner eller inkompletta frakturer och är belägna proximalt på metatarsalia.
Högenergivåld: Leder ofta till frakturer av flera metatarsalia. Vid högenergivåld kan även kraftig svullnad uppkomma med risk för hudnekros och kompartmentsyndrom.3,4
Stressfraktur: Drabbar vanligen metatarsale 2.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Observera att den normala apofysen förlöper ungefärligen i metatarsalbenets längsriktning medan en avulsionsfraktur brukar förlöpa mera på tvären.
 • Stressfraktur ses ofta först efter 2-3 veckor, då callus blir synligt.3

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

På akuten rekommenderas högläge och avlastning med kryckor. Recept skrives på analgetika. Observera att högenergivåld kan leda till kraftig svullnad, med risk för dels hudnekros dorsalt och dels kompartmentsyndrom plantart (med interosseusfibros som resttillstånd utan behandling).3,4

Icke-operativ Behandling

Översikt
Lågenergivåld: Behandlas vanligen symtomatiskt med t.ex. avlastning med kryckor och skor med stabil sula.3,4
Högenergivåld: De flesta fall behandlas icke-operativt med instruktion om högläge och uppskuren gipsstövel i 3-6 veckor. Om de föreligger påtaglig vinkelfelställning kan den ofta minskas tillräckligt vid en sluten reposition.1

Acceptabla Frakturläge
Vårdprogram från ALB2
 • Subcapitulär metatarsalfraktur: < 20º. Kontakt mellan fragmenten. Ingen bajonettfelställning.
 • Diafysär metatarsalfraktur: < 15º. Kontakt mellan fragment. Ingen bajonettfelställning. Kraven på ett gott frakturläge är störst för metatarsale 1

Subcapitulär metatarsalbensfraktur
Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod: Underbensgips (gipsstövel) alternativt stadiga skor i 3-4 veckor. Full belastning i gips.
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 7-9 dagar.
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden.
 • Barnet bör undvika risker 4 veckor efter avgipsning.

Diafysär metatarsalbensfraktur
Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod
 • Stadiga skor, kryckor och råd om högläge räcker oftast. Annars fotgips eller underbensgips i 3-4 veckor.
 • Vid fraktur på flera av metatarsalben och på äldre barn kan underbensgips i 3-4 veckor behövas för smärtlindring. Full belastning.
Uppföljning: Läkningstid 2-3 veckor.
 • Vanligen inget återbesök.
 • Om gips har erhållits, avgipsning och då även klinisk kontroll efter gipstiden.
 • Barnet bör undvika risker 4 veckor efter avgipsning.
 • Successiv mobilisering i vardagsliv och avveckling av eventuella kryckor allteftersom smärtan släpper.
 • Patienten ska vara fullt återställ efter 6 veckor.

Stressfraktur
Metod: Symtomatisk behandling med aktivitetsreduktion och avlastning. Vid kraftigt status behandlas barnet med underbensgips med avlastning under 4-6 veckor.3

Operativ Behandling

Allmänt
Indikation: Icke-acceptabla frakturlägen. Kraven på ett gott frakturläge är störst för metatarsale 1.1
Metod: Sluten eller öppen reposition och stiftosteosyntes.
 • Bajonettfelställning vid subcapitulär fraktur kräver ofta en öppen reposition och stiftning.1
 • Vid kraftig svullnad dorsalt med risk för hudnekros, alternativt plantart kompartmentsyndrom, bör en operativ dekompression ske, samtidigt som frakturerna då kan reponeras öppet och fixeras med stift.3,4

Subcapitulär metatarsalbensfraktur
Indikation: Icke-acceptabla frakturlägen.
Metod: Sluten alternativt öppen reposition, fixering med AO-stift.
Postoperativ behandling: Underbensgips i 3 veckor. Barnet får belasta under gipstiden.
Uppföljning:
 • Röntgen efter 7-9 dagar.
 • Avgipsning  och röntgenkontroll i samband med avgipsning och stiftdragning.
 • Barnet bör undvika risker 4 veckor efter avgipsning.

Diafysär metatarsalbensfraktur
Indikation: Icke-acceptabla frakturlägen.
Metod: Sluten alternativt öppen reposition, fixering med AO-stift. 
Postoperativ behandling: Underbensgips i 3 veckor. Barnet får belasta under gipstiden.
Uppföljning:
 • Röntgen efter 7-9 dagar.
 • Avgipsning  och röntgenkontroll i samband med avgipsning och stiftdragning.
 • Barnet bör undvika risker 4 veckor efter avgipsning.

PROGNOS

Prognos

Dessa frakturer läker i regel utan restsymtom. Vid kompartmentsyndrom är prognosen mer oförutsägbar.4

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan