Metatarsale 5-basfraktur

Synonymer
Metatarsale 5-fraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
5th Metatarsal base fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur på basen av metatarsale 5. 

Epidemiologi

Relativt vanliga skador. Avulsionsfraktur på basen av metatarsale 5 är den vanligast förekommande metatarsalbensfrakturen.3

Skademekanism

Metatarsale 5 skadas oftast vid indirekt våld, t.ex. vid kraftig supination.3 
 • Zon A-fraktur: Kan komma efter supinations- och plantarflexionstrauma – inversion av bakfoten.1,3
 • Zon B-fraktur: Uppkommer efter adduktion av framfoten eller genom kraftig belastning på framfoten t.ex. vid fall med kraftig dorsalextension lateralt runt den femte MTP-leden.3
 • Zon C-fraktur: Uppkommer efter repetitiv mikrotrauma/överanvändning (stressfraktur). Kallas för marschfraktur.

Patoanatomi

Zon A-fraktur: Avulsionsfraktur/slit- eller avsträngningsfraktur av tuberositas ossis metatarsi 5 från peroneus brevis-senans infästning. Frakturen är sällan dislocerad. Kallas för pseudo-Jones-fraktur.
Zon B-fraktur:
 • Tvär- eller snedfraktur i metafys-diafysävergången. Kallas (äkta) Jones-fraktur. Har 40-50 % risk för icke-läkning.
 • Denna fraktur är aldrig intraartikulär och alltid belägen minst 1,5 cm distalt om metatarsale 5:s styloid.3 
Zon C-fraktur: Proximal diafysär stressfraktur/utmattningsfraktur.

Klassifikation

Kan delas i 3 zoner (A-C).

Klassifikation av Metatarsale 5-basfraktur
Zon AAvulsionsfraktur av tuberositas ossis metatarsi 5. Kallas även pseudo-Jones-frakturKlicka för större bild:
Zon B
 • Tvärfraktur på basen av MT-5-diafysen (Jones-fraktur).
 • Frakturen är alltid belägen minst 1,5 cm distalt om metatarsale 5:s styloid.3 
Zon CDiafysär stressfraktur. Kallas för kronisk Jonesfraktur.3
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Påvisar vanligen zon A- och B-frakturer.
 • Zon C-fraktur: Syns ibland inte på vanlig röntgen om den tas kort tid efter symtomdebut (cirka 1 vecka), varför röntgen då får tas om efter 1 vecka eller så görs MRT eller scintigrafi.
 • Avulsionsskador på basen av MT-5 kan ibland förväxlas med sesamben.
 • Tuberositasfragmentet kan ibland disloceras någon cm p.g.a. traktion i peroneus brevissenan.
 
Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Zon A-fraktur (avulsionsfraktur)
Indikation: De flesta, även intraartikulära, frakturer utan kraftig dislokation.1-3
Metod
 • Kan patienten avlasta fullständigt kan frakturen behandlas enbart med stödförband (elastisk bandagering), vida skodon och eventuellt avlastning med kryckor, högläge alldeles initialt.1
 • Annars underbensgips eller ortos med full belastning i 4-6 veckor.1,3

Acceptabla Frakturlägen1,2
Avulsionsskada av tuberositas MT-5-basen
 • Intraartikulärt fragment med > 30 % ledyteinvolvering eller ett ledytetrappsteg (step-off) > 2 mm bör inte accepteras (finns då ökad risk för artros)2 eller
 • Intraartikulärt/extraartikulärt fragment med > 6-8 mm (upp till 10 mm i vissa fall) diastas/dislokation (framför allt med rotation) accepteras inte.

Zon B-fraktur (Jones-fraktur)
Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod
 • Gips utan belastning i 4 veckor därefter belastning i ortos 2-4 veckor eller
 • Underbensgips med markeringsbelastning under 6 veckor eller
 • Obelastad gipsimmobilisering under 6-8 veckor.3

Acceptabla Frakturlägen1,2
Basal fraktur på MT 5-diafysen (Jones-fraktur)
 • Ofta diskussionsfall avseende eventuell kirurgi p.g.a. bristfällig läkningspotential.
 • Dislokation < 2-3 mm.

Operativ Behandling

Zon A-fraktur (avulsionsfraktur)
Indikation: En kraftigt dislocerad fraktur med rotation av fragmentet kan behöva opereras.3
Metod: Skruvfixation med intramedullär AO-skruv/malleolarskruv eller kanylerad skruv (t.ex. Asnis).3

Zon B-fraktur (Jones-fraktur)
Indikation:
 • Icke-acceptabelt frakturläge.
 • Yngre aktiva individer kan osteosyntes övervägas.
 • Om läkning inte ses inom 3 månader efter konservativ behandling.3
Metod: Operation med stift (sällan) eller skruvfixation med intramedullär AO-skruv/malleolarskruv eller kanylerad skruv (t.ex. Asnis) eventuellt kombinerad med bentransplantation.
Postoperativ behandling: Postoperativ gips eller ortosbehandling med partiell belastning i 6 veckor.3

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Icke-läkning: Jones-fraktur leder ofta till komplikationer som utebliven läkning om den lämnas obehandlad.3 Frekvensen av utebliven läkning är också relativt hög. Om läkning inte ses inom 3 månader bör operation erbjudas.3

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Anderson, R. B., Coughlin, M. J., & Saltzman, C. L. (2014). Mann’s Surgery of the Foot and Ankle, 9th Edition. Saunders.
3. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.