MTP-leddistorsion

Synonymer
MTP-ledsdistorsion, stortådistorsion, MTP-dislokation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Turf toe, metatarsophalangeal joint sprain, MTP joint sprain

BAKGRUND

Definition

Distorsion av MTP-leden.

Skademekanism

  • Skadan uppstår p.g.a. kraftig dorsalextension i stortåns MTP-led.2 Tillståndet kan dock uppstå vid både dorsal- (vanlig fotbollsskada) och plantart dislokationsvåld (balettdansare). Uppkommer då stortån pressas fram i skon, t.ex. vid snabba uppbromsningar och dorsalbelastningar i MTP-1 på konstgräs.1
  • Skadan uppstår antingen vid akut trauma eller vid upprepade småtrauma vid idrottsutövning, tex. vid fotbollsspel på konstgjort underlag.2

Patogenes

Proximala falangen möter metatarsalhuvudets dorsala ledyta och inflammation dorsalt över leden uppstår.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse.1

Tecken

Inspektion: Svullnad och rodnad, ofta med subungualt hematom.1
Rörelse: Smärtor vid alla stortårörelser, särskilt dorsalextension.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vid distorsion av MTP 1-leden kan ibland avulsionsfragment ses, liksom undantagsvis sesambensfraktur.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas icke-operativt.1,2

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta fall.1,2
Metod: Akut behandling består i kyla, högläge och kompression.2 
  • Tejpning mot dig 2 (tvillingtejpning/tvillingförband) under 2-3 veckor för att för att minska dorsalextensionen i stortåns MTP-led och tillåta kapselläkning.1,2
  • För att förebygga upprepade skador rekommenderas sko med styv sula och/eller med sko med hård/styv sula eller rullsula.1,2
  • Rörlighetsträning kan påbörjas efter några dagars avsvullnad.2
  • Återgång till eventuell idrott kan ske efter cirka 6 veckor.1
Utfall: Patienten är hyggligt smärtfri efter 3 veckor.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.