MTP-ledluxation

Synonymer
MTP-ledskada
Andra stavningar
MTP-ledsluxation, MTP-luxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
MTP-joint dislocation

BAKGRUND

Definition

Luxation av MTP-leden.

Skademekanism

MTP-1-luxation: Orsakas av dorsalt riktat våld och i allmänhet är en högenergiskada.1
MTP-2-5-luxation: Antingen med medialt eller lateralt våld, t.ex. genom spark i en sängstolpe.1

Patoanatomi

 • MTP-1-leden är omgiven av kraftiga ledband/bindvävsförstärkningar som resulterar i att leden är stabil och att relativt stor kraft krävs för att dislocera leden.1
 • Övriga MTP-leder har en mindre rigid upphängning vilket gör att luxationer uppkommer lättare.1
 • Sker oftast i MTP-leden med proximala falangen dorsal (upptåt).1
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse.1

Tecken

Inspektion: Svullnad, som dock kan dölja luxationsställningen.1
 • Vid luxationsfelställning ses proximala falangen dorsalt dislocerad, vilket ger tältande hud över dorsala delen av MTP-leden.1
Palpation: Lokal ömhet.1
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Ger diagnos. 

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
MTP-1-luxation
MTP-1-luxation där proximala falangen är luxerad lateralt plantart. 16-åring som kört omkull med moped. Reponerades på akuten.
MTP-1-luxation

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

Luxationen är smärtsam och omgående reposition är nödvändig.1,2

Icke-operativ Behandling

MTP-1-luxation:
 • Reponeras akut i tåbasblockad med lokalanestetika. Longitudinell traktion brukar räcka men ibland krävs istället hyperextension för att lyfta plantara basen på basfalangen från dorsala hörnet på metatarsale 1, följt av tryck från dorsalsidan.1
 • Kontrollröntgen därefter.1
 • Instabilitet eller icke-kongruent led tyder på interponat.1
 • Avlastning initialt, tejpning till intilliggande tå eller eventuellt immobilisering upp 3 veckor.1
  • Man kan även immobilisera i underbensgips eller ortos i 3-4 veckor.2
Luxation MTP-2-5:
 • Reponeras vanligen lätt akut genom traktion i tåbasblockad med lokalanestetika.1
 • Avlastning initialt, tejpning till intilliggande tå eller eventuellt immobilisering upp 3 veckor.1
  • Man kan även immobilisera i underbensgips eller ortos i 3-4 veckor.2

Operativ Behandling

Indikation: Interponat eller misslyckad sluten reposition.1
Metod: Öppen reposition med eventuellt extraktion av inslaget interponat.1
Postoperativ behandling: Sätt ett underbensgips som inkluderar tårna i 3-4 veckor. Belastning är tillåten.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.