Mucoidcysta

Synonymer
Digital mucoidcysta, digital myxoid cysta
Andra stavningar
Mukoidcysta
Latin/Grekiska
-
Engelska
Digital mucoid cyst, digital ganglion cyst, digital synovial cyst

BAKGRUND

Definition

En myxoid pseudocysta, en slags ganglion, med en skinande papel som ses över DIP-leden, nära nageln.1
  • Har ingen kapsel, varför den kallas för pseudocysta.
 

Epidemiologi

Ses vanligtvis hos medelålders och äldre kvinnor.2

Etiologi

Uppstår vanligen p.g.a. en degenerativ process (artros). Kan vara av två typer:1
  • Fokal mucinos: Ett tillstånd med onormala avlagringar av mucopolysackarider (muciner) i huden.
  • En typ av ganglion: Uppstår p.g.a. artros.1,2
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kan vara asymtomatiskt eller smärtsamt.

Tecken

Inspektion: Cystan är halvtransparent, med en slät glänsande yta. Ses ofta dorsalt-basalt på ytterfalangen, ovan DIP-leden. Ovanliggande hud kan ibland bli så tunn (papperstunn) att man ser in i själva cystan. Huden kan lätt skadas och cystans innehåll (geléaktig) kan då spontant tömmas.2 
  • Ibland kan cystan dissekera sig subcutant fram till nagelbasen och ge upphov till en längsgående fåra i nageln.1
  • Cystan ses ofta i anslutning till lokala osteofytbildningar på DIP-ledens dorsalsida, ofta 1 cm från basen av naglen.1,2

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
Myxoid-cyst-left-index
Mucoidcysta, vänster pekfinger med nedpressning av nageln.
Myxoid-cyst-left-index

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan vara indicerat för att påvisa/dokumentera artros.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Bör behandlas icke-operativt. Informera patienten om att inte peta hål på cystan, då det finns risk för septisk artrit.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Initialt alla patienter.
Metod: Aktiv expektans med regelbundna omläggningar.
  • Andra behandlingar inkluderar upprepad tömning, skrapning, bortskärning, kauterisation av cystan, steroidinjektioner eller kryobehandling.1
 

Operativ Behandling

Indikation: Kan vara indicerat vid mycket tunnväggiga cystor och då framför allt om man haft en lokal ytlig infektion minst en gång. Excision av cystan ska endast ses som en symtomatisk behandling. Om möjligt bör man undvika operation.2
Metod: Cystan excideras i sin helhet, man mejslar av eventuell dorsal osteofyt. Då cystan kan vara täckt av ytlig tunn hud behöver man inte sällan täcka uppkommen huddefekt (efter excisionen) med hjälp av hudtransplantat eller lokal lambåplastik.2

Innehållsförteckning

1. Dermnetnz.org. (2019). Digital myxoid pseudocyst | [Hämtat 190502].
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.