Muskelbristning, Vad

Synonymer
Partiell muskelbristning i vaden
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Definition

Partiell ruptur av fotledens flexormuskulatur i underbenet.1

Epidemiologi

Akut överbelastning som leder till partiell muskelbristning är en vanligt förekommande skada.1

Skademekanism

Ofta uppkommer ruptur vid kraftig excentrisk dorsalextension av fotleden vid samtidig extension i knäleden.1

Patoanatomi

Muskelbristningen inträffar oftast vid övergången mellan muskel och sena, där m. gastrocnemius är extra sårbar eftersom den passerar både knä- och fotled.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever plötslig, intensiv smärta i vaden. Vanligen uppstår symtomen under löpning eller annan fysisk aktivitet. Patienten kan i sällsynta fall höra ett knäppande ljud, som om någon hade sparkat till vaden. Smärta och svullnad är initialt lindriga, men ökar snabbt i intensitet.1 Många patienter upplever i efterförloppet efter en akut skada, snabbt insättande episoder av smärta under löpning och ömhet.1

Tecken

Palpation: Palpationsömhet distalt över m. gastrocnemius, oftast den mediala muskelbuken.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat om inte patienten är öm över benet.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas icke-operativt.1 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Alla fall.1
Metod: Initialt i akutskedet rekommenderas vila till att smärtan klingar av.1 Detta följs av anpassad rehabilitering och anpassad fysisk aktivitet.1

PROGNOS

Prognos

De flesta patienter blir på sikt helt återställda. Under 6-12 månader efter en muskelbristning är det dock vanligt med återkommande muskelkramper i samband med fysisk aktivitet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan