Myositis Ossificans

Synonymer
Traumatisk myositis ossificans
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Myositis ossificans

BAKGRUND

Definition

Icke-neoplastisk osseös lesion som ofta uppstår efter ett trubbigt trauma mot mjukdelarna i extremiteten.2

Epidemiologi

 • Ses oftast hos unga vuxna.1
 • Förekomsten av myositis ossificans hos idrottare som får ett direkt slag mot en extremitet har rapporterats vara mellan 9-20 %. Vanligen drabbas då främre delen av låret.2

Patogenes

 • Myositis ossificans i extremitetsmuskulatur uppstår i hälften av fallen utan trauma.1
 • Tillståndet är en subtyp av heterotop ossifikation (formation av normalt ben vid en normal lokalisation).2

Patoanatomi

Det finns tre typer av myositis ossificans:2
 • Periosteal: Denna typ består av en platt benbildning intill diaphysen med avbrott av periostet.2
 • Stjälkformad: Detta är en utlöpare av ossifikationen som förblir fäst vid det angränsande benet där periostet är skadat.2
 • Intramuskulär/spridd: Denna form består av benbildning utan anslutning till det angränsande benet och utan avbrott av periosteum.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Icke-traumatisk tillstånd: Patienten upplever spontan värk och ömhet som följs av en svullnad i muskeln som snabbt tilltar och övergår i en hård massa, samtidigt som värken gradvis försvinner inom loppet av några månader. Massan kan därefter långsamt minska i storlek.1
Traumatiskt tillstånd: Patienterna berättar ofta att de haft ett trauma mot extremiteten. De upplever en smärta som inte svarar på konservativ behandling inklusive vila, is, kompression samt högläge. De kan även uppleva försämrade symtom efter 2 veckor inklusive ökad ömhet i musklerna, svullnad och begränsad rörelse i angränsande leder.2 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgenundersökning visar mjukdelsförkalkningar som tilltar i täthet perifert och lämnar en central zon oförkalkad.1 Benformationen ses efter 8 veckor.2

Myositis ossificans traumatica lokaliserad i bakre delen av vänster axel.2

Datortomografi (DT)

Fynd: Kan påvisa benformation och kan användas för tredimensionell kartläggning av lesionen.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Kan tidigt påvisa ökad signal på T2-viktade pulssekvenser.2

Coronal T1-viktad bild (vänster) och T2-viktad sekvens (höger) av vänster axel.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror patientens symtom och duration.2

Icke-operativ Behandling

Expektans:
 • Indikation: De flesta fall.2
Läkemedelsbehandling
 • Metod: NSAID har använts för att behandla tillståndet. Dock finns det ingen evidens att NSAID har effekt.2 

Operativ Behandling

Excision:
 • Indikation: Ihållande smärtsam massa eller kraftigt begränsat rörelseomfång.2
 • Metod: Excision av massan.2 Operationen bör dock inte utföras förrän benet har mognat fullt ut. Uppkomst av lamellärt ben på slätrötngen kan tyda på mognad, vilket ofta tar 6-12 månader. Fram till dess bör man expektera patienten.2 

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.