Myxom, Intramuskulär

Synonymer
-
Andra stavningar
Intramuskulärt myxom
Latin/Grekiska
Myxoma
Engelska
Intramuscular myxoma

BAKGRUND

Definition

Benign intramuskulär tumör.1,2

Epidemiologi

 • Sällsynt tumör, ovanligare än sarkom.1
 • Förekommer hos vuxna, vanligen personer äldre än 40 år.2
 • Tillståndet är vanligare hos kvinnor.2

Patoanatomi

Tumören är vanligast i lårets (vanligast), axelns eller överarmens muskler.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever en smärtfri massa/tumör i armen eller låret.1,2 

Tecken

Palpation: Palperas som en oöm, fast, slät och glatt, 5-10 cm stor tumör.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Slätröntgen är normal i de flesta fall men kan ibland visa en liten mjukdelsmassa.2

Ultraljud (UL)

Fynd: En hypoekoisk eller anekoisk massa med flera cystiska områden kan ses.2

Datortomografi (DT)

Indikation: Sällan indicerat.2
Fynd: Lesionen visualiseras som en väldefinierad, homogen massa med attenuationsvärden mellan vatten och muskel.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Tumören är oftast homogen men kan ibland vara heterogen med ett innehåll av fett eller ödem i de omgivande musklerna.2 Perilesional fettring och förekomst av ödem i angränsande muskler är mer specifikt för tumören.2 
 • T1-viktad sekvens: Låg signal (hypointens).2
 • T2-viktad sekvens: Hög signal (hyperintens). Kontrastförstärkning ses internt och perifert.2

Intramuskulärt myxom i låret. Axiala MRT-bilder, T1-viktad (vänster) och T2-viktad (höger).2

Finnålsbiopsi

Finnålsbiopsi påvisar inte tumören i de flesta fall p.g.a. hypocellularitet i lesionen och ospecifika cytologiska egenskaper.2 Men i vissa regioner ses en hypercellularitet och kan av denna anledning misstas för ett sarkom.2 Man rekommenderar p.g.a. dessa fynd excisionsbiopsi istället för finnålsbiopsi.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen består av kirurgisk excision eller observation beroende på symtom.1,2

Icke-operativ Behandling

Expektans:
 • Indikation: Asymtomatisk tumör.2

Operativ Behandling

Excision
 • Indikation: Symtomatisk tumör.2
 • Metod: Excision av tumören.2 
 • Utfall: Excision är nästan alltid botande.2

Intramuskulärt myxom postoperativt.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Inga speciella.

Prognos

 • Recidiv är väldigt ovanligt.2
 • Metastaser är ovanligt.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.