Nagelskador, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

Översikt

Nagelbäddslacerationer

Vid kontusionsskada med splittrad nagelbädd lossas nageln försiktigt med till exempel ett planinstrument. Nagelbädden sys med tunnt resorberbart material och nageln läggs åter på plats med proximala nagelkanten under eponykiet.1

Nagelavulsion- och Nagelbäddskada

Nagelns proximala del har avulserat ut ur eponykiet och det finns ofta en skada i nagelbädden. Nageln lossas försiktigt och nagelbädden sutureras, varefter nageln kan läggas på plats och fixeras under eponykiet. Detta ska göras akut. Vid fördröjning kan ödemet som bildas förhindra reposition av nageln. Skadan är ofta kombinerad med fraktur av ytterfalangen.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.