Navicularefraktur (Barn)

Synonymer
Os naviculare-fraktur, båtbensfraktur (fot)
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Fractura ossis navicularis (pedis)
Engelska
Navicular fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Extremt ovanlig skada

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Observera att os tibiale externum inte ska misstolkas som ett frakturfragment

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Avulsionsfraktur och fraktur av dorsala kanten:
  • Metod: Symtomatisk behandling med linda och avlastning vid odislocerade frakturer
Odislocerad, genomgående, corpusfraktur
  • Metod: Underbensgips i 6 veckor utan belastning
Stressfraktur:
  • Ingen genomgående fraktur: Underbensgips och avlastning i 6 veckor 

Operativ Behandling

Avulsionsfraktur och fraktur av dorsala kanten:
  • Stora fragment: Eventuell extipation 
  • Stora ledytebärande fragment eller fästpunkt för tibialis posterior-senan: Eventuell reinsertion eller skruvfixation
Dislocerad, genomgående, corpusfraktur
  • Metod: Öppen reposition och skruv- eller stiftfixation
  • Postoperativ behandling: Underbensgips under 2-3 månader
Stressfraktur:
  • Genomgående fraktur: Bör opereras med skruvfixation

Innehållsförteckning

1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.