Nervskada, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Nerve injury

BAKGRUND

Definition

Skada på nerv i hand.

Skademekanism

Allmänt: Nervskador kan uppkomma både vid öppna och slutna skador.1
Öppen skada: Vanlig orsak är vassa, stickande föremål (kniv, glas, eller såg) samt skottskador. Glas kan ge mycket djupa och omfattande skador. 
Sluten skada: Nervskadan uppstår vid högenergivåld, i samband med dislocerad fraktur eller luxation.1
  • Skador runt axelleden: Kan ge skador på n. axillaris, n. suprascapularis eller plexus brachialis.1
  • Skaftfrakturer på humerus: Kan ge skada på n. radialis.1
  • Skador runt armbågen: Kan ge skada på n. medianus, n. ulnaris eller n. radialis.1
  • Luxation i handleden: Kan ge skada på n. medianus.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever känselbortfall och/eller motoriska bortfall distalt om den underliggande skadan.

Tecken

Inspektion: Leta efter slitvalkar, böjveck på dorsalsidan av fingrarna, och muskelhypotrofi i thenar-, hypothenar- eller interosseusmuskler.1 Muskelhypotrofi uppkommer först månader efter en akut motorisk nervskada.1
  • Vid skador orsakade av glas kan såret i huden se beskedligt ut, men nervskadan kan sitta långt ifrån såröppningen.1 
Distalstatus: Patienten har motoriska och sensoriska bortfall distalt om skadan. Testa medianus-, ulnaris- radialis-, och digitalnerver var för sig. Vissa motoriska bortfall diagnostiseras genom inspektion av hur patienten rör handen.1
  • Bortfall av sudomotoriken (svettfunktionen): Detta är ett känsligt test på en nervskada, där huden distalt om skadan blir torr. Funktionen testas genom att dra en penna över fingerblomman. Vid nervskada glider pennan av fingret, då det inte finns något svett över fingerblomman. Testet blir positivt inom några timmar efter en nervskada.1
  • Smärtkänsel och beröringskänsel: Testas genom att knipa i huden med en pincett.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs genom anamnes och status.

Neurofysiologi

Undersökningarna har ett begränsat värde i det akuta skedet, då specifika elektromyografiska förändringar uppstår först 3-4 veckor efter en nervskada.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Nervskador bör åtgärdas av handkunnig ortoped eller handkirurg. En öppen sårskada med nervskada ska aldrig slutbehandlas på akutmottagningen.1

Operativ Behandling

Indikation: Öppna nervskador opereras inom 24 timmar. Fingrarnas digitalnerver bör repareras till de distala böjvecken, därefter är det inte lönt att åtgärds skadan.1
Metod: Digitalnervskador adapteras med 2-3 st. 9-0 suturer i epineuritet. Vanligen behövs ingen sutur distalt volart om PIP-leden då nerven är relativt orörlig där.
Postoperativ behandling: Gipsfixation 2-3 veckor med hand och fingrar i funktionsställning om spänning finns i nervsuturen annars fri mobilisering. 

PROGNOS

Prognos

Nervsutur och rekonstruktiva ingrepp ger bättre resultat hos barn än hos vuxna. Reparation av motoriska nerver kan ge mycket goda resultat, medan reparation av sensoriska nerver i regel endast medför uppkomst av skyddskänsel. Full sensibilitet kan dock uppnås hos barn.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.