Neurom, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Neuroma
Engelska
Neuroma

BAKGRUND

Definition

En spolformad uppdrivning bestående av regenererade nervtrådar inbakade i ärrvävnad.1

Etiologi

Avskurna nervtrådar strävar alltid efter att växa ut igen. Ett neurom bildas alltid efter avskärning av en nervstam, t.ex. vid fingeramputation där det inte finns något distalt nervsegment att växa in i eller i situationer där det är ett mycket stort avstånd till det distala nervsegmentet.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Många patienter är ytterst känsliga för beröring och tryck. Nervtrådarna i sådana neurom kan vara spontant aktiva och att de kan avge täta skurar av smärtsamma nervimpulser.1

Tecken

Palpation: Smärta vid beröring och tryck.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Neurom behandlas initialt icke-operativt med arbetsterapi.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Initialt behandling vid smärtande neurom.1
Metod: Huden desensibiliseras (härdas) under överinseende av en arbetsterapeut eller sjukgymnast. I ett desensibiliseringsprogram instrueras patienten att med jämna mellanrum stimulera det överkänsliga hudområdet. Detta kan ske genom beröring (genom att gnida huden med ett mjukt material eller genom att hälla ettfinkornigt material över området) tills hudens överkänslighet för beröring så småningom reducerats. Genom att använda material av successivt grövre struktur kan hudens känslighet normaliseras. Denna behandling kan vara effektiv också inom hudområdet kring en nervsutur, eftersom ett stort antal axoner ofta växer fel och bildar små ”mikroneurom” i anslutning till suturområdet.1

Operativ Behandling

Indikation: Ogynnsamt beläget neurom, t.ex. inom en känslig tryckyta i handflatan där desensibiliseringsbehandlingen inte varit tillräckligt effektiv.1
Metod:
  • Neuromförskjutning: Den spolformade uppdrivningen friprepareras och transfereras tillsammans med tillhörande nervgren till ett djupare och bättre polstrat vävnadsskikt, till exempel in i fettväv eller muskulatur.1
  • Resektion och neuromförskjutning: Ibland kan det vara nödvändigt att skära bort neuromet innan nervgrenens läge förändras. I sådana fall bildas alltid ett nytt neurom, men detta kommer då att vara beläget i en bättre polstrad vävnad och därigenom bättre skyddat för tryck.1
  • Nervtransplantat: Vid nervskada med neurombildning, där ett distalt segment kan identifieras, kan neuromet avlägsnas och defekten mellan nervsegmenten överbryggas med ett nervtransplantat. Nervtrådarna får då en möjlighet att växa vidare ned i det distala segmentet. Denna metod kan vara effektiv vid t.ex. neurombildning inom radialisnervens hudgrenar på handryggen.1
  • Resektion och spaltning: Neuromet avlägsnas och nervgrenen spaltas på längden i två likvärdiga grenar vilka sys mot varandra ända-till-ända i en U-slinga. Nervtrådarna växer in i motsatta nervstammens bindvävsskida och något stort neurom bildas inte.1
  • Endast resektion: En resektion av den mest distala delen av digitalnerven (1-1,5 cm) kan ha god effekt vid neurombildning i anslutning till en amputerad fingerstump.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.