Nodulär Fasciit

Synonymer
Nodulär bindvävshinneinflammation, pseudosarkomatös fibromatos
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Nodular fasciitis, parosteal fasciitis, pseudosarcomatous fasciitis, subcutaneous fibromatosis, nodular fibrositis, proliferative fasciitis

BAKGRUND

Definition

Benign, självbegränsande, reaktiv bindvävsproliferation som är snabbt växande och ofta smärtsam.1-3

Epidemiologi

 • Uppkommer framför allt hos personer i åldrarna 15-25 år.1
 • Vanligast hos män.3
 • Hälften av dessa lesioner uppstår i övre extremiteten.2 

Patoanatomi

 • Tumören består huvudsakligen av prolifererande fibroblaster.3 
 • Uppkommer oftast i den subkutana fascian i övre extremiteten, men kan involvera andra vävnader.3
 • Förändringen växer inom några veckor till en 2-3 cm stor, ömmande knuta.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever en snabbt växande (under några månader), ibland smärtsam, knuta.3 

Tecken

Palpation: Mobil och ofta palpationsöm knuta.2 Ibland finns multipla lesioner.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen erhålls med nålbiopsi.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd:
 • T1-viktad sekvens: Ökad signal jämfört med muskler.3
 • T2-viktad sekvens: Homogent ökad signal.3 Lesionen uppvisar diffus uppladdning av kontrastmedel.3

Nodulär fasciit i bakre axeln. Axiella MRT-bilder av T1- och T2-viktade sekvenser.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Lesionen försvinner ofta spontant efter några månader. Smärtsamma lesioner kan opereras bort.1-3

Icke-operativ Behandling

Expektans
 • Indikation: Lesioner som inte är allt för smärtsamma och inte växer snabbt.3 
 • Metod: Dessa lesioner är självbegränsade och försvinner ofta spontant med tiden.1-3 
 • Utfall: Då tumören ofta är smärtsam, vill dock många patienter ta bort tumören istället för att vänta.3

Operativ Behandling

Extirpation
 • Indikation: Vid smärta, snabb progress av tumörens storlek, eller tveksam diagnos.1-3
 • Metod: Tumören excideras med marginal.2  

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Inga speciella.1-3

Prognos

 • Resistensen försvinner ofta inom några månader.1
 • Lesionen tros inte recidivera, även om celler lämnas kvar efter excision.3

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.