Occipitalkondylfraktur

Synonymer
C0-fraktur
Andra stavningar
Occipitalcondylfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Occipital condyle fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av en eller båda occipitalkondylerna (C0). Occipitalkondylfrakturer brukar räknas till halsryggsskadorna.2

Epidemiologi

Ovanlig skada som kan vara underdiagnosticerad och är vanligare än vad man hittills trott.1

Skademekanism

Occipitalkondylfrakturer är ofta associerade med högenergitrauma.2 Kan uppkomma genom kompressions- (axial belastning)-, lateraldeviations- och rotationsvåld samt direkt slag mot huvudet med associerade skallfrakturer (skallbasfraktur) som kan löpa ut i occipitalkondylen.1

Klassifikation

Anderson-Montesano-klassifikation
Vanligaste använda klassifikationen som delar in frakturerna i 3 typer.1,2

Anderson-Montesano-klassifikation1,2
Typ 1
 • Komminut kondylfraktur med ingen eller diskret felställning av fragmenten.1,2
 • Uppstår p.g.a. impaktion eller axialt våld/kompression.1,2
 • Motsatta sidans ligamentum alare kan vara skadat men då övriga ligament och membrana tectoria är intakta är frakturen stabil.2
 • Minimal risk för dislocering och neurologisk skada.1
Klicka för större bild:
Typ 2
 • Del av uni- eller bilateral skallbasfraktur (skallbasfraktur som extenderat in till occipitalkondylen).1,2
 • Alarligamenten och membrana tectoria är intakta och frakturen betraktas som stabil.2
Typ 3
 • Avulsionsfraktur av kondylen genom traktion i ligamentum alare.1
 • Uppstår p.g.a. rotations- och flexionsvåld.2
 • Motsatta sidans alarligament och membrana tectoria kan vara skadade.2 Frakturen kan därför vara instabil.1,2
 • Associerad med en atlanto-occipital dislokation (AOD).1
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Mycket svåra att se på en vanlig slätröntgen. Slätröntgen bör därför inte göras vid misstanke om skadan då en hel del av frakturerna missas.1,2
Fynd: En gapande frontal kan påvisa fraktur.1

Datortomografi (DT)

Krävs vanligen för diagnos. Frakturen ses på coronalbilden.1 DT är i allmänhet tillräcklig för diagnostik.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT behövs oftast inte men vara indicerat vid typ-3-skada och ge vägledning i oklara fall, t.ex. för att hjälpa till att bedöma graden av instabilitet och hjälpa till att påvisa eventuellt en associerad dissociation C0-C1, även kallat atlanto-occipital dislokation/dissociation (AOD).1,2

HANDLÄGGNING

Akut Behandling

 • Temporär immobiliserande halskrage, alternativt immobiliserande med sandsäckar vid konstaterad skada.1
 • Patienten hålls i planläge.1
 • Kontakta ryggortoped.1
 
Behandling Beroende på Anderson-Montesano-typ1
Typ 1 (stabil)
 • Semirigid eller rigid halskrage i 6-8 veckor.
 • Extern ortos har inte visat sig göra skillnad i utfallet.
Typ 2 (stabil)
 • Semirigid eller rigid halskrage i 6-8 veckor.
 • Sällan kan hela den occipitala kondylen skjuvas bort från skallen och då finns behov för occipitocervikal stabilisering.
Typ 3 (kan vara instabil)
 • Semirigid eller rigid halskrage i 6-8 veckor vid typ 3-skada utan dislokation och utan associerad AOD.
 • Occipito-cervikal fusion eller sluten reposition och Haloväst vid dislocerade typ 3-skador samt vid associerad AOD.
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Typ 1- och 2-skador (båda stabila) och ibland typ 3-skada utan dislokation (kontakta ryggortoped).
Metod:
 • Semirigid eller rigid halskrage i 6-8 veckor.1
 • Typ 3-skada utan dislokation och utan associerad AOD kan ibland behandlas med Haloväst (alternativt rigid halskrage).1
 

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerade typ 3-skador samt skador med associerad AOD.1
Metod: Occipito-cervikal fusion (fusion från skallbas till övre halsrygg) med platta och pedikel och/eller massa lateralisskruvar.1,2 Alternativt kan frakturen behandlas med sluten reposition och Haloväst.1

PROGNOS

Prognos

 • Enligt en retrospektiv studie (med 97 patienter med 107 occipitalkondylfrakturer) så var de långsiktiga resultaten relaterade till den associerade skallskadan snarare än den occipitala kondylfrakturen i sig.3
 • Enligt en annan retrospektiv studie så hade inga patienter (av 100 patienter med 106 occipitalkondylfrakturer), vid uppföljningen, som behandlades icke-operativt utvecklat en sen instabilitet eller krävt annan behandling. Studien stöder att stabila skador utan dislokation kan behandlas med en rigid halskrage i 6 veckor.4

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Kotpelarskador. Paul Gerdhem, Gunnar Sandersjöö. Karolinska Universitetssjukhuset. 2019
3. Hanson JA, Deliganis AV, Baxter AB, et al: Radiologic and clinical spectrum of occipital condyle fractures: retrospective review of 107 consecutive fractures in 95 patients. Am J Roentgenol 178(5):1261–1268, 2002.LOE IV
4. Bohlman HH: Acute fractures and dislocations of the cervical spine. An analysis of three hundred hospitalized patients and review of the literature. J Bone Joint Surg Am 61(8):1119–1142, 1979. LOE IV