Olecranonfraktur (Barn)

Synonymer
Armbågsknölfraktur
Andra stavningar
Olekranonfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Olecranon fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av olecranon.

Epidemiologi

 • Detta är en ovanlig barnfraktur som främst förekommer hos äldre barn.4 Står för 5 % av alla armbågsfrakturer.
 • Uppkommer mellan 5-10 års ålder.
 • Frakturen är i cirka 20 % av fallen kombinerad med en annan armbågsfraktur (collum radii, caput radii, capitellum humeri) eller luxation. Associerad skada av proximala radius är den vanligaste.

Skademekanism

Uppkommer till följd av ett direktvåld eller som en avulsionsfraktur.

Patoanatomi

 • Kan fö­rekomma isolerat eller i kombination med fraktur av collum radii eller fyseolys eller luxation av caput radii. Kombinationsskadorna bör betraktas som varianter av Monteggiafraktur.
 • Olecranonfrakturer engagerar oftast ulnas ledyta (är intraartikulära) men kan vara extraartikulärt (metafysärt) belägna.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

Anamnes, symtom och klinisk undersökning liknar de som uppträder vid andra armbågsfrakturer.4 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

 • Felställningen vid tvära olecranonfrakturer kan som regel bedömas på slätröntgen. Sneda frakturer är emellertid inte ovanliga hos barn och det kan då vara svårt att få bedömbara projektioner med vanlig slätröntgen.
 • Tänk på att olecranon kan vara uppdelad i två delar (bipartita) och att fragmentet vid en fraktur hos det yngre barnet kan vara mycket större än vad röntgenbilden antyder (p.g.a. ofullständig ossifikation).2,4

Datortomografi (DT)

Kan vara indicerat vid sneda frakturer som ett komplement.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod
: Hög gipsskena med armbågen flekterad cirka 45° (intervall från 30-70°)1-4 i 2-3 veckor (2-4 veckor).2,3
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka. Om det rör sig om ett förskolebarn bör man överväga att ta bort gipset vid röntgenkontrollen (om man inte använt plastgips), då ett kalkgips kan dölja en ökande felställning.
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden. I vissa fall även röntgenkontroll vid efter avgipsning.
 • Barnet bör undvika risker 3 veckor efter avgipsning.
 • Normalt rörelseomfång ska föreligga 6 veckor efter avslutad gipsbehandling.

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1 och vårdprogram från ALB2Högst 2 mm diastas och 1 mm nivåskillnad mellan fragmenten/nivåskillnad i ledyteplanet
Barnortopedi (Düppe/Ohlin)3 och Ortopedi (Karlsson/Karlsson/Roos)4< 3 mm dislokation/diastas kan accepteras

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge.
Metod: Öppen reposition och osteosyntes med cerklage alternativt zuggurtung-teknik (grövre resorberbar sutur i 8-fattning och med/utan 2 lätt divergerande K-stift), beroende på frakturens stabilitet. Om olecranonfrakturen är kombinerad med en skada på radius förbättras ofta läget för radiusfrakturen när olecranon reponeras exakt. Detta gäller framför allt vid caput radii-luxationer.
 • Zuggurtungsteknik: Fungerar bäst för relativt tvära frakturer.
 • Skruv: Kan vara lämpligare vid sneda frakturer.
Postoperativ behandling: Fixation med gips i 3-4 veckor.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Komplikationer är sällsynta.4

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan