Oligodaktyli, Tår (Barn)

Synonymer
Fåtalig tå, oligodaktylism
Andra stavningar
Oligodactyli
Latin/Grekiska
Oligodactylia
Engelska
Oligodactyly

BAKGRUND

Definition

Kongenital avsaknad av ett eller flera tår.1,2

Epidemiologi

  • Kan vara associerat med fibulasvikt eller tarsal coalitio.1
  • Mindre vanligt än polydaktyli.2

Etiologi

Oklar orsak. Tros orsakas av nedsatt blodflöde, amniotiska band eller teratogena orsaker.2

Patoanatomi

Laterala strålen drabbas vanligare än stortån.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tillståndet är vanligen smärtfritt men kan ge obehag från vissa skor.2

Tecken

Inspektion: Avsaknad av tå/tår.2

oligodaktyli
Oligodaktyli i båda fötterna.

Associerade Tillstånd

Oligodaktyli kan vara associerat med fibulasvikt, tarsal coalitio, polydaktyli, syndaktyli, brakydaktyli, VACTERL eller Fanconi-syndrom.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Belastad frontal- och lateralbild.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Någon specifik behandling är vanligen inte indicerad.1

Icke-operativ Behandling

Observation:
  • Indikation: Nästan alla fall då det vanligen inte finns någon funktionsbegränsning.2

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Orthobullets.com. (2019). Oligodactyly. [Hämtat 191019].