Os Tibiale Externum

Synonymer
Os navicularum, OTE
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Os tibiale externum, os navicularum
Engelska
Accessory navicular bone

BAKGRUND

Definition

Ett accessoriskt ossifikationscenter (normal anatomisk variant) medialt och plantart till os naviculare.1 

Epidemiologi

 • Uppträder hos cirka 10-12 % av populationen.1,2
 • Kan vara associerat med pes planovalgus (plattfot).2
 • Oftare symptomatiskt hos kvinnor.4

Patoanatomi

 • Lokaliserat medialt och något proximalt om naviculare.1
 • Kan vara helt separerat eller i kontinuitet med os naviculare.3
 • Tibialis posterior-senan fäster vanligen på os tibiale externum.2
 • En ossifikation sker ofta inte förrän efter 8 års ålder.3 
 • I cirka 50 % av patienterna så fusionerar benet till os naviculare.3 
 • Smärta över området uppstår sekundärt till upprepad mikrofraktur eller en inflammatorisk respons från insertionen av tibialis posterior-senan.3,4

Klassifikation

Tillståndet kan delas in i tre typer enligt Geist.4,5

Geist-klassifikation4,5
Typ 1Sesamben i tibialis posterior-sensubstansen. Senan fäster fortfarande normalt på naviculare. 
Typ 2Större accessoriskt ben som fäster till os naviculare via synchondros. Tibialis posterior-senan fäster på detta ben istället för navicualre. 
Typ 3Förstorad tuberositet av naviculare utan någon synchondros.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Asymtomatisk tillstånd: De flesta patienter är asymtomatiska.3
Symtomatiskt tillstånd:
 • Kan ge besvär p.g.a. tryck av sko.1
 • Kan även ge medial fotvalssmärta vid överbelastning.2 

Tecken

Utbuktade medial prominens (förstorad p.g.a. bursit).
Inspektion: Svullnad och utbuktade prominens över naviculareområdet.4
Palpation: Man kan palpera en hård och palpöm prominens över plantara mediala mellanfoten, distalt till caput tali.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Belastad frontal, vrid- och lateralbild.2-4
 • En utåtroterad snedbild påvisar lättast det accessoriska benet.2,3
Fynd: Påvisar de olika typerna av os tibiale externum, då antingen accessoriskt ben eller en förstoring av naviculare.4

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas endast vid symtom.1-4

Icke-operativ Behandling

Indikation: Smärta.1,2
Metod:
 • Kan behandlas med minskad aktivitet och skomodifikation.2
 • Munkformad dyna som minskar det direkta trycket på prominensen.3
 • Gipsbehandling (underbensgips) under 2-4 veckor kan minska symtomen.2-4

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling.1-4
Metod: Exstirpation av benet och prominent navicularehörn.1-4
Utfall: Effektivt i 90 % av fallen.3

Operationsmetod

Exstirpation av os tibiale externum:
 • Snittföring: Medialt snitt där incisionen görs från distala tredjedelen av talus till cuneiforme mediale. Identifiera tibialis posterior och dra sedan senan plantart eller dorsalt.4
 • Resektion:
  • Genomför en resektion av det accessoriska benet (kurverat osteotom kan vara till hjälp) genom synchondrosen.4
  • Trimma ner naviculare (vanligtvis med ett osteotom) för att ta bort all medial prominent benvävnad.4
  • Resektionen är typiskt i linje med den mediala gränsen av cuneiforme mediale.4
  • Det går också att fripreparera tibialis posterior-senan subperiostalt utan att den skadas. Fäst tillbaka senan därefter.1
 • Postoperativ behandling: Gånggips i 3-4 veckor.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Kvarvarande medial prominens samt smärta: Vanligaste komplikationen efter en operation där naviculare inte är tillräckligt trimmad.4

Prognos

Os tibiale externum kvarstår hos cirka 2 % av populationen.1 De flesta fall går över spontant.2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Accessory Navicular. [Hämtat 191016].
5. Haaga, J. and Boll, D. (n.d.). CT and MRI of the whole body. 6th ed.