Osteitis Pubis

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteitis pubis
Engelska
Osteitis pubis

BAKGRUND

Definition

Överbelastningsbetingad symfysit, som kan ge upphov till långdragna besvär.1

Epidemiologi

Tillståndet drabbar vanligen fotbollsspelare.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever sig ha långvariga besvär som startat med smygande debut. Besvären tilltar under aktivitet och kan leda till att det blir omöjligt att idrotta. Tillståndet är vanligen förenat med sen- och muskelpåverkan, mest frekvent från adductormusklerna.1 

Tecken

Palpation: Distinkt palpationsömhet över symfysen.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

För diagnos av osteitis pubis ska det finnas ett symtomgivande tillstånd med distinkt ömhet över symfysen med röntgenologiska förändringar i symfysen.1 Oklara smärttillstånd i bäcken- och ljumskregionen, där man finner röntgenologiska förändringar i symfysen, utan tydlig ömhet över symfysen bör inte benämnas som osteitis pubis.1

Slätröntgen

Slätröntgen är initialt vanligen normal. Efterhand uppstår förändringar kring symfysen.1 Observera att dessa förändringar är dock sällan relaterade till aktuell smärta, utan utgör resttillstånd efter tidigare besvär.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

Tillståndet kan påvisas tidigt med MRT.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen är icke-operativ.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Alla patienter.1
Metod: Vila, följt av successivt ökande aktivitet. Det är viktigt att optimera belastningen för att undvika associerade muskelbesvär när aktiviteten återtas. NSAID kan leda till symtomlindring.1 TIllståndet kan vara mycket svårbehandlat.1

Operativ Behandling

Operativ åtgärd är inte aktuell.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen varierar där vissa patienten kräver mycket lång rehabiliteringsperiod och där vissa patienter aldrig kan återgå till sin tidigare idrottsnivå.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan