Osteoblastom

Synonymer
OB
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteoblastoma
Engelska
Osteoblastoma

BAKGRUND

Definition

Osteoblastom (OB) är en benign osteoid-producerande tumör.1

Epidemiologi

 • Ovanligare än osteoid osteom.1 
 • Står för 3 % av alla benigna bentumörer.2
 • Debuterar i 20-30 års ålder.2
 • Vanligare hos män än kvinnor (M:K=2:1).2
 • Sekundär aneurysmal bencysta (ABC) ses i cirka 15 % av fallen.2

Patogenes

 • Tillståndet är vanligt i långa rörben.2 En tredjedel av patienterna har tumörer i bakre elementen av ryggraden, vanligen lumbalt och sacralt.2
  • Osteoblastom är oftare lokaliserade i det axiala skelettet hos barn.1
 • OB har ett större nidus (≥ 2 cm) jämfört med osteoid osteom.1

Patoanatomi

Tumören liknar histologiskt osteoid osteom men är större.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Osteoblastom är mer aggressiva än osteid osteom.1 
 • Vid symtom från tumör i långa rörben har patienten en progressiv svullnad och värk.2
 • Vid symtom från tumör i ryggraden har patienterna ofta en smärtsam skolios.1,2 Även neurologiska symtom kan uppstå från kompression av tumören.2 
 • Smärtan är inte värre på natten och förbättras inte med hjälp av NSAID.2
 • Patienterna söker vård i genomsnitt 2 år efter att symtomen börjat.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd
 • En excentrisk tumör med en smal övergångzon, expansion och variabelt ossifierat matrix ses vanligen.2
 • Fyra till fjorton procent har multifokalt centralt nidus.2
 • Ibland ses corticalisdestruktion, periosteal reaktion och en mjukdelsmassa.2

Datortomografi (DT)

Fynd: Visar matrixmineralisation, corticalismarginal och eventuellt focus i ryggraden.2

Axial DT-bild som visar ett osteoblastom av bakre elementet av en lumbal kota.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Påvisar benmärg- och mjukdelsinflammation. MRT visar även tumörens närhet till foramina och ryggmärgen.2
 • T1-viktad sekvens: Låg till intermediär signal.2
 • T2-viktad sekvens: Intermediär till hög signal.2

Skintigrafi

Fynd: Varm signal ses p.g.a. ökad osteoblastaktivitet.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Behandlingen är marginell operation eller utskrapning.1
 • Det är viktigt att skilja OB från låggradigt osteosarkom då både bildar osteoid och ben.2

Operativ Behandling

Urskrapning (curettage) och grafting samt eventuellt intern fixation
 • Indikation: Föredragen behandling.1
 • Utfall: Behandlingen är ofta kurativ.1
En bloc-resektion:
 • Indikation: Recidiverande, svårbehandlade eller särskilt aggressiva tumörer.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Obehandlade aggressiva former kan leda till smärta, bendestruktion, kotinstabilitet samt neurologiska bortfall (p.g.a. kompression).2

Prognos

 • OB maligniserar och metastaserar inte.2
 • Revidivrisken är relaterad till resektionens omfattning och är 10-24 %.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.